Šiluvoje vyko popietė „Advento keliu“

Po sumos Šv. Mišių bazilikoje, paminėję antrąjį Advento sekmadienį, rinkomės į  Šiluvos informacinį centrą (muziejų). Puikią, dvasingą programą šiluviškiams dovanojo RRKC Nemakščiuose kolektyvas ir Nemakščių seniūnijos jungtinis ansamblis. Šešti metai, kai nemakštiškiai paruošia advento laikotarpiui dvasingą programą ir dovanoja ją ne tik mūsų rajono žmonėms, bet išvyksta ir į kitų rajonų vietoves. Šią gražią idėją ir iniciatyvą suburti vienam tikslui seniūnijos bendruomenių atstovus įgyvendino Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis ir RRKC Nemakščiuose kultūrinių renginių organizatorė Lina Andrulienė bei meno vadovas Juozapas Juščius.

Puikiai paruošta meninė programa su giesmėmis, vedančiomis nurimti, atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, pamąstyti apie savo vertybes… Programa visus palietė, nė vieno nepaliko abejingo. Nuoširdžiai dėkoju nemakštiškiams už dvasingą popietę ir puikiai praleistą laiką.

Teksto autorė: RRKC Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorė Birutė Greicienė

Teksto nuotraukos Vytaliaus Judicko, Dalios Valantinienės