Raseinių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena „Vaiko gerovės link“

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje įvyko Raseinių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena „Vaiko gerovės link“. Metodinėje dienoje dalyvavo ne tik mūsų rajono pagalbos mokiniui specialistai, bet ir kolegos iš Klaipėdos.

   Pirmiausia turėjome galimybę apžiūrėti Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją. Su gimnazijos erdvėmis mus supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Jonaitienė. Vėliau Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos vyr. logopedė, specialioji pedagogė Reda Lukoševičienė skaitė paskaitą „Pasakų pritaikymo galimybės ugdymo procese“ bei pristatė savo sukurtas metodines ugdymo priemones. Paskaitos metu turėjome galimybę ne tik išgirsti teorinės informacijos, bet ir galėjome stebėti praktinius užsiėmimus. Ačiū kolegei Redai už naudingą paskaitą, po kurios ne vienai iš mūsų kilo minčių, kaip galima būtų paįvairinti ugdymo procesą. Raseinių r. Nemakščių darželio vyr. logopedė Ernesta Fedorenko kartu su kolegėmis Reda Lukoševičiene ir Gina Juškiene pasidalino savo patirtimi apie dalyvavimą respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Susitikimas su kolegėmis iš Klaipėdos buvo produktyvus, abipusiai naudingas. Tikimės, jog bendravimas ir bendradarbiavimas su Klaipėdos ir kitų rajonų pagalbos mokiniui specialistais bus tęsiamas ir toliau.

   Labai dėkojame Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos administracijai, bendruomenei, logopedei metodininkei Stasei Kuodienei, vyr. specialiajai pedagogei Ingai Bertašienei už svetingą priėmimą, taip pat Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Audronei Kumpikevičienei už pagalbą organizuojant metodinę dieną.