Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkai įsijungė į projektą „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos ir 24-rių jos filialų darbuotojai priėmė iššūkį ir prisijungė prie projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Ši iniciatyva skirta tik bibliotekų darbuotojams, jų žinių sveikatos tema gilinimui bei sveikos gyvensenos skatinimui. Bibliotekininkai nesunkiai įveikė pirmosios savaitės 8 užduotis ir laukia antrosios savaitės užduočių, kurias įvykdžius, burtų keliu bus renkami laimingieji, kuriems yra numatyti prizai. Linkime sėkmės visiems bibliotekininkams, priėmusiems iššūkį dalyvauti nuotaikingame ir naudingame projekte. Kiekvieno naujo iššūkio trukmė – dvi savaitės (gruodžio 6–20 d.), o projektas finišuos – 2019 m. rugpjūčio mėnesį.