Projektas

Įgyvendintas projektas Užkalniuose

Bendruomenė organizuoja sociokultūrines paslaugas, talkas, aktyviai bendradarbiauja su  kitomis bendruomenėmis rengia bendrus renginius ypač glaudžius partnerystės ryšius palaiko su Nemakščių seniūnijos bendruomenėmis. Įgyvendinus [...]