Projektas įgyvendintas – Gervinės kaimo jubiliejaus šventė suskambėjo visomis spalvomis (VIDEO)

Kur Šlyna ir Ūsupis teka,

Suskrisdavo gervių būriai

Ir žmonės įkūrė čia kaimą,

Pavadinę „Gervinė“ skambiai.

(Ištrauka iš Gervinės kaimo himno)

Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį, Gervinės kaimo bendruomenė kvietė ne tik bendruomenės narius, bet ir  visus čia gyvenančius ar seniau gyvenusius, dirbusius, augusius į bendruomenės jubiliejaus šventę „Mes jau 15 metų kartu“.

Ankstyvas gimtadienio rytas prasidėjo nuo laukų žolelių arbatos degustacijos bendruomenės įkurtoje viešojoje erdvėje – lietuvių liaudies dainose apdainuotų medžių gojelyje, o po poros valandų prasidėjo tikra gimtadienio šventė.

Rinkosi ir maži, ir dideli, ir seniai matyti, su kuriais buvo gera susitikti ir pakalbėti, šventėje dalyvavo kaip niekada daug svečių – valdžios atstovų, kaimyninių bendruomenių pirmininkų.

Gimtadienį pradėjome iškilmingai – padedant solistei Emilijai Bagdonaitei, visi sugiedoję kaimo himną bendruomenės namų kiemelyje, kuriame buvo atidengtas stendas su kaimo simboliu – gervėmis bei himno išrašytais žodžiais, drauge leidomės į kelionę laiku ir labai linksmai bei išradingai paminėjome Gervinės kaimo 15 metų jubiliejaus šventę „Mes jau 15 metų kartu“.

Sakoma, kad gyventi – tai tarsi skaityti, Praeina diena – užverti puslapį, prabėga metai – perskaitai skyrių. Kurti bendruomenės gyvenimą kaip ir savo gyvenimą yra didžiulis darbas, tai pamatai, sienos, langai, durys, o kas jau pastatytame name?

Renginio vedėjos, Vilma Račkauskienė (kaimų bendruomenės „Biliūnai“ pirmininkė) ir Gervinės bendruomenės pirmininkė Jūratė Garliauskienė, pakvietė visus šventės svečius „pavartyti“ bendruomenės gyvenimo knygą, kurioje šiandien daugybė puslapių… O pirmajame įrašyta – 2005 m. sausio 26 d. Ir tai jau istorinė data – nuo tada viskas ir prasidėjo. Buvusi bendruomenės pirmininkė, bendruomenės įkūrėja Aušra Margevičienė kalbėjo apie praeities puslapius, apie bendruomenės įkūrimo pradžią ir padėtus pamatus bei tęsiamą veiklą bendruomenės taryboje.

Verčiant dabarties puslapį, Jūratė Garliauskienė pasidžiaugė, kas nuveikta per 13 jos vadovavimo metų bendruomenėje, o nuveikta išties labai daug: sutvarkytos viešosios erdvės, įkurti keli parkai, atnaujinti bendruomenės namai, įgyvendinti projektai, kurių dėka organizuota labai daug renginių, vykta į įvairias keliones, o kiek turime įvairaus inventoriaus…

Kiekvieno kaimo ar bendruomenės jubiliejaus metu, jau tapo tradicija, tai kažkaip įprasminti.

Šiais metais, šventės išvakarėse, įvažiuojant į Gervinės kaimą, buvo pastatytas stiebas ir iškilmingai iškelta bendruomenės vėliava, kuri plevėsuos kasdien ir pasitiks visus atvykstančius į Gervinę.

Jūratė padėkojo visiems nariams, ir visiems padedantiems kurti gražų bendruomenišką gyvenimą gimtajame kaime.

Į dabarties puslapių skaitymą įsijungė Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė, kuri tęsia tradiciją apdovanoti trispalvėmis Paliepių seniūnijos žmones.

Šiais metais minint ypatingą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, valstybinės vėliavos buvo įteiktos energingai, ilgaamžei kaimo gyventojai Staselei Paukštienei ir nepailstančiai bendruomenės pirmininkei Jūratei Garliauskienei.

Gervinės kaimo bendruomenėje  gyvenimas kasdien vis bėga, kasdien jis keičiasi, jis toks, nes jis pasipuošia gimstančiais mažyliais, jaunais tėveliais, sugrįžtančiais vaikais ir tai visų ateitis.

Pavartyti ir pasidalinti mintimis apie dar tik rašomus ir ketinamus prirašyti ateities puslapius kalbėjo Raseinių rajono kultūros cento kultūrinių renginių organizatorė Žaneta Vaištarienė.

Pasidžiaugė, kad kaimas išties gyvas, kad čia yra jaunų šeimų su mažais vaikais, kurie aktyvūs, kuriantys, šie metai ypač ypatingi, nes pradėjo veikti vaikų dienos centras, kurį noriai lanko mažieji ir čia, mažame kaimelyje, jų išties labai daug.

Įprasminant jaunų šeimų gyvenimo metus Gervinėje, vaikučių vaikystę šiame kaime, tėveliai kartu su vaikais atidengė dar vieną simbolinę – medinę skulptūrą, kurioje pavaizduota gervė. Gervė, tai meilės, namų ir gimtinės simbolis, kviečiantis vis sugrįžti ten, kur gera…

Viso renginio metu, skaitant ir vartant bendruomenės knygos puslapius, teatralizuotą programą ir šventinę nuotaiką dovanojo atlikėja Laura Remeikienė su kolektyvu, kuris  buvo ypač arti kiekvieno ir su kiekvienu visose dainose, visuose akorduose. Tai tik dar labiau sustiprino ryšį tarp dalyvavusių šventėje ir skatino bendrystę.

Po gausių svečių sveikinimų, dovanų, gražių žodžių gimtadienio proga, šventė tęsėsi… Vaikučiai ir jaunimas šėlo „Burbulų dėdės“ interaktyvių eksperimentų ir burbulų šou programoje, tuo tarpu kiti dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ užsiėmimuose ir loterijoje, taip pat varžėsi bendruomenės parengtuose lauko žaidimuose. Vyko piknikas gamtoje su nuostabiais patiekalais, arbata bei kava ir vakaro pašnekesiai su draugais, bičiuliais ir tais, kuriuos seniai buvome sutikę…

Bendruomenė – tai visų narių, visų kaimo gyventojų turtas, kurį reikia kurti ir puoselėti kasdien ir kiekvienam kaip savo tikruosius namus ir tuomet čia bus gera ir jauku.

Renginio finansavimas pagal NMA prie ŽŪM laimėtą projektą RASE-LEADER -6B-V-1-2019, VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1,  suma 2000,00 ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos kofinansavimą 105,25 Eur.

Teksto autorė: Žaneta Vaištarienė

no images were found