Vasaros šventė „Kur saulėlydžio gaisai” Gyliuose

Vasara semia pilna sauja jauną duoną, užsigerdama vis sodresne  rytmečio rasa. Vasara kiekvienais metais tokia dosni, tokia darbšti, tokia linksma. Skambėdama tūkstančiais garsų kviečia žmones savo glėbin. Nesipriešindami jos kvietimui, susirinko Gylių kaimo bendruomenės žmonės į tradicinę Vasaros šventę, organizuojamą jau septintą kartą. Ne tik patys gausiai susirinko, bet ir garbių svečių, mylimų kaimynų sulaukė. Šventė „ Kur saulėlydžio gaisai” organizuota, laimėjus Žemės ūkio ministerijos paramą pagal veikos sritį “Renginių organizavimas” pagal 2020 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti, taisykles.

   Organizuojant šventę, siekta įgyvendinti projekto uždavinius: užtikrinti kartų bendravimą, sudaryti sąlygas vystytis sampratai apie verslumo galimybes, pagerbti iškiliausius bendruomenės žmones, sudaryti sąlygas bendravimui, bendradarbiavimui, pagerbti daugiavaikes šeimas. Džiaugiamės, kad visus uždavinius pavyko įgyvendinti.

  Šventė prasidėjo menine kompozicija. Trijų kartų atstovai deklamavo eiles, sveikino šventės dalyvius. Sveikinimo žodį bendruomenei tarė ir svečiai: Seimo vicepirmininkas A. Nekrošius, Raseinių savivaldybės Tarybos nariai J. Vazgys, V. Kuzmarskis, Seimo narės V. Ačienės padėjėja J. Jasiulienė, Viduklės seniūnijos seniūnė D. Ulinskienė, Raseinių VVG pirmininkas V. Blinstrubas.

   Renginio metu tradiciškai pagerbti bendruomenei labiausiai nusipelnę žmonės. Šiemet statulėle „Mūsų pagarba” apdovanoti keturi bendruomenės nariai: V. Juščiuvienė, N. Salemonavičienė,  E. Būzienė,  O. Barauskienė.  Šventės metu pagerbtos šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Tokių gražių šeimų savo bendruomenėje turime net 10. Gausiose šeimose auga pulkas vaikų, būsimų ateities kūrėjų. “Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėj, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo, ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai sunkiausia ir aukščiausia pareiga“,- rašė Justinas Marcinkevičius. Džiaugiamės tėvų pasiryžimu dovanoti  gyvenimą savo vaikams, rūpintis ir auklėti, išdalinti save po meilės bučinį, paglostymą, apkabinimą.

   Organizatoriai stengėsi, kad šventėje visiems būtų įdomu ir naudinga.  Mažieji  visą dieną turėjo įvairios veiklos: nuo batuto  ir burbulų pūtimo iki piešinių konkurso „Mano šeima“ bei prasmingų edukacijų. Tiek vaikai, tiek suaugusieji galėjo dalyvauti įdomiose edukacijose ir pasidaryti savo rankų darbo muiliukų, gėlių, papuošalų. Dėkojame šventėje dalyvavusiems edukatoriams L. Skirgailienei, Z. Šaltei,  R. Norvilaitei bei Viduklės bendruomenės nariams.  Visus ypač sudomino tautodailininkė R. Jegnorienė ir jos audiniai. O ir audimo stakles daugelis matė pirmą kartą, todėl susižavėjusių ponios Ramutės gebėjimais netrūko.  Vietos amatininkų ir verslininkų būrelis prekiavo sūriais, tortais, medumi.  Iš šventės kiekvienas galėjo grįžti su maloniu pirkiniu. Džiaugiamės, kad renginyje surado galimybę dalyvauti  veislyno “Kalnų šuo” savininkas I. Tarnauskas su savo augintiniais- Berno zenenhundų šunimis.

   Diena prabėgo kaip vėjo nunešta. Juk laikas turi tokią savybę- prapulti, kai įdomu, gera. Įdomumo galėjo rasti kiekvienas pagal pomėgius. Be jau išvardintų veiklų, reikia paminėti ir sportines varžybas, žaidimus estafetes. Tai ir krepšinio, smiginio, šaškių varžybos, linksmos estafetės ir žaidimai. Esame dėkingi už šių pramogų organizavimą D. Baukiui, E. Kliknienei, E. Vaitekūnui. Visi įvairių rungčių, konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti prizais, atminimo dovanėlėmis.

   Visos šventės metu skambėjo Gylių bendruomenės vokalinio ansamblio, RRKC Nemakščiuose moterų ansamblio dainos. Negalėjome nesižavėti RRKC Nemakščiuose  šokių kolektyvo grakščiomis šokėjomis. O vakaroti pasilikome su mūsų mylima kapela “ Nemakščių vyrai”. Už indėlį į šventės organizavimą dainų ir šokių kolektyvų vadovams Ž. Lembutienei bei J. Juščiui įteiktos Gylių bendruomenės padėkos. Padėkos įteiktos ir kaimyninėms bendruomenėms bei jų pirmininkams už bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi: Pašešuvio bendruomenei ir jos pirmininkei L. Andrulienei, kaimų bendruomenei „Viduklė“, Nemakščių bendruomenei “Santalka” ir jos pirmininkei R. Pratašienei.

   Šventė įvyko ir tikime, kad visiems patiko. Daug triūso įdėjo Gylių kaimo bendruomenės taryba bei entuziastai ir aktyvistai, minėti ir neminėti, mielai prisidėję, padėję organizuoti, vesti renginį. Vasara dar žydi ryškiomis spalvomis, o ją puošia taip pat ir mūsų visų geros mintys ir darbai. 

Elena Norvilienė