Pristatytas projektas „Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių rajone“

 Vakar Savivaldybės didžiojoje salėje vyko viešosios ir privačios partnerystės projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių rajone“ pristatymas, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, administracijos specialistai. Projektą prastatė rengėjas – „Triniti“ advokatas Vytautas Kalmatavičius. Pasak pranešėjo, iš 2017 m. rajono Savivaldybei pateiktų apšvietimo modernizavimo alternatyvų buvo pasirinktas optimalus variantas.

   Remiantis rajono seniūnijų seniūnų pateikta informacija, modernizuojant apšvietimą reikia 188,4 km oro linijų pakeisti į požeminę kabelinę liniją, apšviesti 132,6 km asfaltu dengtų ir 24,1 km žvyru dengtų gatvių, kuriose šviestuvai šiuo metu įrengti ant gelžbetoninių atramų. Projekto įgyvendinimo metu vietoje gelžbetoninių atramų būtų statomos metalinės atramos (asfaltų dengtose gatvėse kas 40 m, žvyro – kas 60 m), oro linijos keičiamos požeminėmis kabelinėmis linijomis, ant esamų ir naujai pastatytų metalinių atramų būtų montuojami nauji reguliuojami LED šviestuvai, įdiegiama autonominė apšvietimo valdymo sistema, visi GAS pakeisti naujais su integruota įranga, leidžiančia nuotoliniu būdu gauti informaciją apie linijoje įvykusi gedimą. Optimalios alternatyvos investicijų poreikis – apie 8 mln. Eur.

   Įgyvendinus šį projektą rajone būtų 50 proc. didesnis apšvietos taškų skaičius ir 3 kartus didesnis šviestuvų veikimo laikas nei dabar. Net ir esant reikšmingiems el. energijos sutaupymams (apšvietimo sistemos valandos kaina sumažėja nuo 302 iki 120 Eur) investicijų kaštai yra didesni nei susiję finansiniai sutaupymai, tačiau ekonominė-socialinė nauda reikšmingai viršija investuotų lėšų sumą. Įgyvendinus optimalią alternatyvą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (VPSP) būdu, maksimalus vidutinis metinis viešojo subjekto mokestis įskaitant mokėjimus už el. energiją būtų lygus 668 000 Eur su PVM. Šiuo metu (neįgyvendinus projekto), šviečiant apie 1200 val. per metus, eksploatacijos sąnaudos ir mokestis už elektrą yra apie 300 000 Eur su PVM. Neįgyvendinus projekto, visiškai neatnaujinant infrastruktūros, tik šviečiant 4000 val. per metus, eksploatacijos sąnaudos ir mokestis už elektrą būtų apie 480 800 Eur su PVM.

   Pristatyme dalyvavę Tarybos nariai pateikė pranešėjui klausimų, diskutavo. Visi supranta, kad rajono apšvietimo infrastruktūra nusidėvėjusi ir neatitinka elementarių reikalavimų, tačiau kai kurie rajono politikai suabejojo, ar tikslinga rajono gatvių apšvietimą modernizuoti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės būdu, nes numatomas partnerystės laikotarpis – 20 metų, per kuriuos privatininkui už rajono gatvių apšvietimo paslaugos teikimą, apšvietimo infrastruktūros įrengimą ir atnaujinimą, remontą, priežiūrą ir t. t. Savivaldybė iš viso turės sumokėti apie 13 mln. Eur.

   Sprendimo projektą „Dėl viešosios ir privačios partnerystės projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Raseinių rajone“ tikslingumo“ Raseinių rajono savivaldybės taryba svarstys artimiausiame posėdyje, balandžio 26 d.

   Tarybai priėmus sprendimą dėl partnerystės projekto tikslingumo, Savivaldybės administracija inicijuos privataus partnerio atrankos dokumentų parengimą ir pateikimą Centrinei projektų valdymo agentūrai, o gavus iš CPVA teigiamą išvadą bus atliekai tolimesni veiksmai projektui įgyvendinti.

   Įgyvendinus projektą numatytomis sąlygomis per trumpą laiką būtų iš esmės atnaujinta Raseinių rajono gatvių apšvietimo infrastruktūra, ženkliai pagerėtų gatvių apšvietimo paslaugos kokybė, sumažėtų elektros energijos bei gatvių apšvietimo infrastruktūros priežiūros sąnaudos.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė