Kas yra „Juodoji dėmė“?

Kelio ruožas, kuriame yra padidėjęs avaringumas ir rodikliai yra pasiekę arba viršiję ribines reikšmes, vadinamas juodąja dėme. 
Valstybinės reikšmės kelio ruožas yra laikomas avaringu, jei per 4 metų laikotarpį, ne ilgesniame kaip 500 m. kelio ruože, įvykusių įskaitinių (kuriuose žūsta arba sužeidžiami žmonės) eismo įvykių faktinis skaičius yra ne mažesnis kaip 4. 
Kelio avaringumo laipsnį nustato rodikliai (eismo įvykių tankis ir avaringumo koeficientas), kurie apskaičiuojami formulėmis, naudojant eismo įvykių, eismo intensyvumo, nagrinėjamo ruožo ilgio ir metų skaičiaus duomenis.

Juodosios dėmės dažniausiai atsiranda riboto matomumo vieno lygio sankryžose, autobusų stotelių prieigose, nepakankamo matomumo kelio ruožuose su mažo spindulio vertikaliosiomis ir horizontaliosiomis kreivėmis, kelio ruožuose, kuriuose arti važiuojamosios dalies auga medžiai, ir kituose kelio ruožuose, kuriuose dėl tam tikrų kelio ar jo aplinkos elementų yra didesnė rizika pakliūti į eismo įvykį.

Juodosios dėmės valstybinės reikšmės keliuose nustatomos kasmet pagal Avaringų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodiką, patvirtintą susisiekimo ministro. Juodųjų dėmių kasmet mažėja (10 metų pokyčiai 2 ir 3 nuotraukose).