Kaip politikai „pagerino“ miškingumo rodiklius – kiek realiai Lietuvoje liko miško? Girininkas Petras Budvytis

Petras Budvytis

Labas visiems miško draugams. Vykstant diskusijoms kiek realiai Lietuvoje yra miškų, kilo mintis pasidomėti tuo giliau. Pradėjau nuo Miškų įstatymo. Ten parašyta: Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių skalsumas ne mažesnis kaip 0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, ir kita miško augalija, taip pat ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl žmonių veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medžių nėra (želdintinos miško aikštės, kirtavietės, žuvę medynai). Mišku nelaikomos laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose įveisti želdiniai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo patikėjimo teise valdomuose ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose augantys medžiai ir krūmai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai, taip pat miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje įveisti želdynai. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. 

Atidžiau paskaičius matome, kad įstatymas pats sau prieštarauja – apaugęs medžiais – kiek žemiau – žemės plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl žmonių veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medžių nėra (želdintinos miško aikštės, kirtavietės, žuvę medynai). Tai logiškai mąstant – jei nėra medžių, mišku ir neturėtų būti vadinama. Manyčiau, gal miško žeme neapaugusia mišku, kaip ir buvoiki 2003 metų, kol neatsirado miško atkūrimo nuostatai.

Kiek atsimenu, iki to želdinius vadinome miško kultūromis – tol, kol pervesdavome į mišku apaugusį plotą, buvo vedamas plyno kirtimo biržių registracijos žurnalas, kuriame buvo pažymima kad biržė atsodinta arba atžėlė nurodant naujo medyno sudėtį. Paprastai tam buvo skirta iki 8 metų (dabar sumažinta iki 6 metųir vadinama želdinių – žėlinių vertinimu).

Kodėl taip buvo padaryta?

Spėju todėl, kad norėta pagerinti Lietuvos miškingumo rodiklį. Jei dabar išmestume 6 metų Lietuvos miškų kirtavietes, jei tiksliau – visų 9, nes įstatymas liepia jas atkurti per 3 metus. Lietuvoje plynai kasmet nukertama valstybiniuose 8974 ha ir privačiuose 8526 ha , viso 17500 ha padauginkim iš 11 metų gauname – 192500 ha. Kiek tai sumažina Lietuvos miškingumą? Ogi 9,35 procento. Kodėl skaičiavau 11 metų, o ne devynis? Įstatyme nenurodytas vienas svarbus apibrėžimas – kas yra medis? Vilkpedijoj parašyta – Medis – tai dažniausiai didelis daugiametis, lapus metantis ar visžalis sumedėjęs augalas. Medžių masyvai vadinami miškais. Medžiai paplitę visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Nors nėra nustatyto minimalaus aukščio, paprastai medžiams priskiriami aukštesni nei 6 m augalai, turintys iš kamieno atsišakojusias antrines šakas.

Jeigu taikysime vikipedijos medžio apibrėžimą, tai mišku galime laikyti apie 10 – 15 metų amžių pasiekusius medynus, nes skirtingos medžių rūšys į aukštį auga nevienodai. Sakysit –  kam mano tokie išvedžiojimai? Bandau suprasti kiek realiai turime tikrų miškų, o ne miško žemės. Manyčiau, kad su tokia statistika (skaičiavau pagal 2017 metus) labai jau stipriai giriamės 33,4 miškingumo procentais, kada, jei mano logika laikysime pagrįsta, būtų 24.05.

Tai galime didinti kirtimus ar ne?


Petras Budvytis – vienas iš specialistų, kuris protestuodamas prieš tokią Aplinkos ministro K. Navicko reformą, paliko darbą.

Petras Budvytis – kilęs iš Lietuvos miškininko, pedagogo, mokslininko, profesoriaus Juozo Raukčio giminės, buvęs 1988-09-01 – 2017-12-22 ( 29 metus) Telšių miškų urėdijos Mostaičių girininkijos girininkas. Lietuvos miškininkų sąjungos, girininkų bendrijos Tarybos narys nuo atkūrimo, girininkų bendrijos Tarybos Prezidiumo ilgametis narys, 10 metų buvęs Telšių miškų urėdijos profsąjungos pirmininku, 1991 metų sausio 13 -14 naktį budėjęs prie Seimo, paskatintas LR Aplinkos ministerijos II laipsnio nusipelniusio aplinkosaugininko ženklu, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“, Generalinio urėdo padėkos raštu. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos padėkos raštu už pagalbą gesinant gaisrą Smiltynėje 2006 metais gegužės 4 d. Plungės rajono savivaldybės, policijos komisariato, aplinkos apsaugos agentūros padėkos raštais, Lietuvos miškininkų sąjungos padėka. Miškų žinyboje išdirbo 35 metus.

 
 
 
 

Miško bičiuli

Ledai pajudėjo… 💫🌟✨#MiškoFondas #2proc. #Mobilizacija 🔥🌳🌲MIŠKO BIČIULI, kiekvienas prie miškų gynybos prisidedame darbais, talentu, kūryba, savo laiku, o tie, kuriems trūksta laiko – gali prisidėti prie miško veiklos skirdamas 2 proc. paramą – jos dėka galime mobilizuoti visuomenę, kartu siekiant bendro tikslo – ginti ​viešą interesą ir ​išsaugoti didžiausią Lietuvos turtą ir Gyvąjį Paveldą – Lietuvos Miškus ir Natūralią Gamtą. #Parama – www.gyvasmiskas.lt/paremk/#Rojus Net tik išsaugoti – išpuoselėti, padauginti šį grožį ir perduoti mūsų vaikams ir anūkams nuostabų rojaus kampelį, kurį paveldėjome iš Protėvių. Ne tik žemę… bet ir meilę, pagarbą jai. #LaisvėTaiAtsakomybė #ŽaliasisSukilimas Ledai pajudėjo… Pagrindinis šių metų pasiekimas – Visuomenės Sukilimas. Pradžia. Problema dėl miškų tapo visuotinai žinoma ir valdžia nebegali to ignoruoti. #Vizija Bendroms pajėgomis lukštenome ir pakėlėme problemą į aukštumas, sekantis žingsnis – problemos sprendimas, ​tolimesnis švietimas, ​nacionalinės Vizijos kūrimas ir įgyvendinimas – bendraminčių, talentų, resursų, idėjų, įtakos apjungimas. #GyvybėsŠaknys Abejingumas, nepasitikėjimas savimi, baimė ir tamsa buvo tos trąšos, kurios leido sudygti tam, kas naikina mūsų gyvybės šaknis. Tad pirma, turime akylai stebėti ir rauti piktžoles, kurios sužėlė mūsų galvose ir širdyse…#Svajonė #GyvoŽalio Tik atkaklus ir tikslingas visuomenės spaudimas, vieningas ir aiškus žinojimas KO NORIM gali perstumti nubrėžtą vagą Svajonės link – Lietuvos – sveikos, žaliuojančios, ošiančios, vandeningos, pilnos gyvybės ir džiugaus klegesio. #Galimybės Sistema yra labai organizuota, ​išsikerojusi visuose lygiuose, ​agresyvi ir turtinga neišsenkamais resursais – tai reiškia, kad turime organizuotis ir mobilizuotis dar geriau nei jie! Juk mūsų daug ir mes turime tai ko neturėjo senosios kartos – socialinius tinklus, internetą ir vienas kitą!​​​​​ #MąstymoReforma #KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​ Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valstybės, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis! #LaisvėTaiAtsakomybė#SveikaAplinkaPrioritetas Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlyga!ARTIMIAUSIA VEIKLA:- Bėgimo už miškus organizavimas​ – bendraminčių būrimas – idėjų, iniciatyvų, potencialo apjungimas​- Pilietinės žiniasklaidos vystymas​- #GamtosLobistai – aktyvus darbas su ministerijos pareigūnais, politikais, mokslininkais​ – atstovauti (aktyviai įtraukti) visuomenės interesą miško įstatymų pataisų/nacionalinės strategijos kūrimo procese (kaip žinia, šiais metais bus ruošiama nauja nacionalinė miškų strategija! Būkime budrūs ir aktyvūs!)– Susitikimai dėl nacionalinės miškų strategijos kūrimo​ ir ​„Nacionalinė Lietuvos miškų vizija“ konferencijos/ kūrybinių dirbtuvių organizavimas– Tarptautinis bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis – šiuo metu dalyvaujame tarptautinėje konferencijoje Austrijoje Workshop “Forests for Human Health – Challenges and Opportunities“​ https://www.facebook.com/ajuozapaityte/videos/2346619118695370/​– Interaktyvaus žemėlapio ir app‘so miškų monitoringui vystymas ir kūrimasKAS MES?Mes piliečiai, mylintys gamtą 🙂 Miško šauksmą išgirdome jau 2017 vasarą – mūsų veikla prasidėjo nuo kelių žmonių branduolio, pradėjusio gilintis į kontraversišką miškų reformą… http://www.gyvasmiskas.lt/chronologija/, Lietuvos aplinkosauginius klausimus. Veikla netrukus įtraukė, nuo kelių užimtų valandų peraugusi į visą užimtą laisvalaikį, o netrukus pareikalavusi ir viso turimo laiko. 2018 rudenį „Gyvas miškas“ tapo asociacija. Pirmus metus laiko veikėme savo lėšomis, kad atkreiptume dėmesį į esamą problemą, 4 mėnesius kūrėme ir 2017 m. gruodį paleidome unikalų žinių koncentratą – informacinę švietimo platformą www.gyvasmiskas.lt, šiuo metu administruojame virš 10 tūkstančių piliečių jungiančią FB grupę „Apginkime Lietuvos miškus“, https://www.facebook.com/groups/170082099840061/​ ​FB puslapį GYVAS MIŠKAS​ https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/​, visą laiką aktyviai dirbome ir dirbame su miškininkais, gamtosaugininkais, visuomenininkais, politikais, Aplinkos ministerijos pareigūnais, bendradarbiaujame su miškų aktyvistais užsienyje – keliavome į Estiją, Lenkijos Belovežo girios gynėjų stovyklą, sekame visą miškų reformos eigą, padėtį miškuose, miesto želdinių genocido vajų – viską viešiname, dokumentuojame ir aktyviai užsiimame ekologiniu švietimu. 2018 birželio mėnesį kartu su bendraminčiais Anykščiuose pirmą kartą Lietuvoje organizavome Miško festivalį​ http://www.gyvasmiskas.lt/?s=mi%C5%A1ko+festivalis​, visą vasarą keliavome per Lietuvą ir festivaliuose, bendruomenėse pasakojome kas vyksta su Lietuvos miškais. 2018 m. rudenį pradėjome teisinį procesą (įsitraukė advokatas Saulius Dambrauskas ir kolegos), didiname viešinimą kurdami audiovizualines istorijas (Linas Bartašius)​. ​Į problematiką dėmesį atkreipė Valstybės kontrolės institucija​. Taip pat pradėjome bendradarbiauti su GIS centru ir IT specialistais. Artimiausias planas – sukurti interaktyvų žemėlapį, kur žmonės galėtų žymėti vietoves, matyti integruotus valstybės duomenis su planuojamais kirtimais ir palydovinių sistemų medžiagą su realia situacija.Paskutiniai 2018 m. mėnesiai buvo pilni iššūkių – 2018 10 13 praėjus Labanoro žygiui​, kuriame dalyvavo virš pusantro tūkstančio žmonių​ http://www.gyvasmiskas.lt/?s=LABANORO+%C5%BDYGIS​ ​ir nesulaukus atitinkamų veiksmų, imtasi teisinių priemonių dėl kirtimų saugomose teritorijose, kartu su teisininku Sauliumi Dambrausku suformuotas ir pateiktas teismui grupės ieškinys (surinkti prašymai), taip pat paduotas ieškinys Konstituciniam teismui. Palaikydami Lino Balsio miškų įstatymo pataisą dėl plynų kirtimų uždraudimo saugomose teritorijose, kartu su bendraminčiais 2018 12 01 Vilniuje organizavome palaikymo akciją – ​tūkstantines ​eitynes prieš plynus kirtimus​ http://www.gyvasmiskas.lt/?s=eityn%C4%97s​, pateikti kreipimaisi – oficialūs raštai Seimo pirmininkui, Vyriausybei bei Seimo kaimo reikalų ir aplinkos apsaugos komitetams. Projekto svarstymas nukeltas pavasario sesijai, įpareigojus Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją pateikti savo projekto pasiūlymą.Aplinkos ministerijoje ​per pastaruosius kelis mėnesius ​įvyko daugybė lūžių – baigiama išformuoti startinė komanda inicijavusi kontroversišką miškų reformą, turėjusią pakloti pamatus baldų mega pramonės „aukso amžiui“ … kuris, miško gynėjų pastangomis, tikrai neišauš – iš pareigų išmestas ministras Kęstuti Navickas, viceministras Martynas Norbutas http://www.gyvasmiskas.lt/pasitrauke-aplinkos-ministras-martynas-norbutas-ar-buvo-patrauktas-video-2019-kovo-27/, pasitraukė miškų departamento direktorius Donatas Dudutis… Ministerija be vadovo išbuvo beveik ke​li​s mėnesius, ​į postą siūlėme ir savo kandidatus ​http://www.gyvasmiskas.lt/ministerija-be-galvos-visuomene-ir-gamtininkai-siulo-savo-kandidatus-i-aplinkos-ministro-pareigas-politiniai-zaidimai-testis-negali/​ ​ATKREIPTAS ES DĖMESYS – miškų įstatymo pataisosKilus didžiuliam erzeliui, Aplinkos ministerija sulaukė rimtų ES įspėjimų dėl sankcijų, pasiekus žiniai, kad kertamos europinės NATURA2000 buveinės. Aplinkos ministerija pati ėmėsi koreguoti miškų pataisas, atsižvelgdamos į ES ir visuomenės spaudimą. ​Šiuo metu pataisos keliauja į Vyriausybę, vyksta aršus pramonininkų ir privačių miško savininkų puolimas dėl galimų kirtimo sąlygų griežtėjimo, pataisos iki galo netenkina ir visuomenės, nes apsauga saugomoms teritorijoms vietomis netgi liberalėja…, tad mūši​ai​ tik​ įsibėgėjo​…​ ​https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/387440158762548/🌱🌱🌱👉PASKUTINĖS NAUJIENOS:Virš 118 organizacijų ir įmonių reikalauja miško kirtimų sugriežtinimo saugomose teritorijose – miškų pataisos keliauja į Vyriausybę (PASIŪLYMAI)http://www.gyvasmiskas.lt/virs-118-organizaciju-ir-imoniu-reikalauja-misko-kirtimu-sugrieztinimo-saugomose-teritorijose-misku-pataisos-keliauja-i-vyriausybe-pasiulymai/Ką būtina žinoti apie Miškų įstatymo PATAISAS – kokios spragos atsiveria miškų apsaugoje ir kodėl? A. Gaidamavičiaus ir S. Dambrausko komentarai (VIDEO) 2019 03 13http://www.gyvasmiskas.lt/ka-reikia-zinoti-apie-misku-istatymo-pataisas-kas-vyksta-kabinetuose-a-gaidamavicius-ir-s-dambrausko-komentaras-video-2019-03-13/Kas naujo miškų fronte? Grupės byla dėl kirtimų NATURA2000 teritorijose. Saulius DAMBRAUSKAS. 2019 03 25 http://www.gyvasmiskas.lt/kas-naujo-misku-fronte-grupes-byla-del-kirtimu-natura2000-teritorijose-saulius-dambrauskas-2019-03-25/🌱🌱🌱👉GYVO MIŠKO VEIKLOS ARCHYVAS​ (VIDEO)Visą Gyvo miško veiklos video archyvą galite rasti čia: https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/videos/?ref=page_internal🌱🌱🌱👉MŪSŲ TIKSLAI:- Iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą;- Kurti pilietinę žiniasklaidą ir erdvę dialogui – jungtis į bendrą žinių, idėjų ir informacijos sklaidos tinklą;- Šviesti ir plėsti suvokimą kaip veikia Gamta – kelti pilietinį sąmoningumą ir ekologinį raštingumą;- Ginti ir atstovauti viešą interesą ir teisę į sveiką aplinką;- Įgalinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti sprendimų kūrimo ir priėmimo procese;- Įkvėpti bendrai kūrybai ir harmoningam gyvenimo būdui santarvėje su gamta;🌱🌱🌱👉MISIJA – GYVYBĖS KULTŪRAAtgaivinti ir puoselėti senųjų Protėvių paveldą – Gamtos pajautos ir pagarbos Gyvybei kultūrą.VIZIJA – GYVO ŽALIOGYVAS ŽMOGUS – gyvybinga, drąsi, brandi ir kūrybiška pilietinė visuomenė, veikianti kaip vientisas ir sveikas organizmas.LIETUVA – holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje – harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.🌱🌱🌱👉IŠLAIDŲ ATASKAITOS:Gyvo miško paramos ataskaita. 2018 rugsėjis – spalishttp://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2018-rugsejis-spalis/Gyvo miško paramos ataskaita. 2018 lapkritis – gruodishttp://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2018-lapkritis-gruodis/Gyvo miško paramos ataskaita. 2019 m. sausio – kovo mėn. http://www.gyvasmiskas.lt/gyvo-misko-paramos-ataskaita-2019-m-sausio-kovo-men/🌱🌱🌱👉AČIŪ UŽ JŪSŲ VISŲ PALAIKYMĄ, MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE!Kas mes: www.gyvasmiskas.lt/paremk/Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: www.gyvasmiskas.lt/paremk/Patreon platformoje: www.patreon.com/gyvasmiskasJau galite prisidėti prie Gyvo miško veiklos – skirdami savo 2% pajamų mokesčio http://www.gyvasmiskas.lt/skirk-2-pajamu-mokescio/GALIMA TIESIOGINĖ PARAMA:Asociacija „Gyvas miškas“Gavėjo kodas: 304896516Sąsk. Nr.: LT217300010156112739Mokėjimo paskirtis: ParamaNori prisijungti? Turi pasiūlymų? – rašyk info@gyvasmiskas.ltKOMANDA

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2019 m. balandžio 9 d., antradienis

REMK MIŠKO GYNYBĄ!

AČIŪ UŽ JŪSŲ VISŲ PALAIKYMĄ, MŪSŲ JĖGA VIENYBĖJE 

Kas mes: www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Paremkite pilietinį judėjimą už Gyvą mišką: www.gyvasmiskas.lt/paremk/
Patreon platformoje: www.patreon.com/gyvasmiskas

Mieli, miško bičiuliai, primename, kad jau galite prisidėti prie Gyvo miško veiklos – skirdami savo 2% pajamų mokesčio.

TIESIOGINĖ PARAMA:

Asociacija „Gyvas miškas“
Gavėjo kodas: 304896516
Sąsk. Nr.: LT217300010156112739
Mokėjimo paskirtis: Parama