Visai rimtai. Tautos didybė

Žmonės stebisi ir keiksnoja, kad remontuodami gatvę kelininkai dar labiau sugadina – prikuria salelių, trečdaliu susiaurina gatvės plotą. Turiu pasakyti, kad jie nieko nesupranta.
Taip reiškiasi mūsų tautos didybė – nėra tokio netikusio daikto, kurio lietuvis dar negalėtų pabloginti.

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://www.silelis.info/