Į iniciatyvinės grupės klaidą Raseinių savivaldybė sureagavo žaibiškai


Sureaguota labai skambia antrašte Raseinių savivaldybės tinklapyje (Viešoje erdvėje plinta tikrovės neatitinkanti informacija apie Ariogalos gyventojų apklausą). Kokia negera ta grupė, kaip koks virusas plinta ir platina, va kad jie į savo klaidas taip reaguotų.

Iniciatyvinė grupė tikrai suklydo ir pataisė klaida. Neklysta tas kas nieko nedaro.
Kad ši grupė yra rakštis Raseinių rajono savivaldybei tai vieša paslaptis.

Iniciatyvinė grupė „Ariogalos parkelis“

Sulaukėme pastabos (tiksliau, ne pastabos, nes ne tiesiai mums buvo pasakyta, pamatėme feisbuko platybėse), kad klaidiname gyventojus.

Turiu atsiprašyti mūsų grupės vardu, nes ko gero paskutinis skelbimas tikrai galėjo atrodyti klaidinantis. Įkėliau jį skubėdama, neparedagavusi. Skelbimo tekstas toks, kokį jūs galite rasti savivaldybės tinklapyje. O tai, kas jame juodžiau paryškinta prie variantų – mūsų pačių pakomentavimas, remiantis tuo, kas buvo kalbama susirinkimuose, pristatymuose ir neoficialiuose pokalbiuose su architektais. Komentuoti ir pasakyti savo nuomonę apie variantus turime teisę ir jaučiame pareigą. Kad visiems viskas būtų aišku, ištrinu klaidinantį skelbimą ir įkeliu pataisytą.

Raseinių rajono savivaldybės straipsnis

Viešoje erdvėje plinta tikrovės neatitinkanti informacija apie Ariogalos gyventojų apklausą
   Socialiniame tinkle „Facebook“ vieša grupė „Ariogalos parkelis“ apie Ariogalos miesto seniūnijos vietos gyventojų apklausą platina informaciją, kurios teiginiai neatitinka tikrovės. Klaidinančiame pranešime savaip suformuluoti gyventojų apklausos pasirinkimo variantai (kalbama apie fontano formą, apšvietimą, procentinę projekto vertę ir pan.). Š. m. spalio 23 d. Savivaldybės mero potvarkiu paskelbtos vietos gyventojų apklausos tekste teiginių apie galimybes koreguoti fontano formą, apšvietimą, procentinę projekto vertę ir pan. nėra.

Tikrovėje Ariogalos miesto seniūnijos vietos gyventojų apklausai dėl techninio projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio (miesto aikštės) Vytauto g. (kad. Nr. 7201/0011:0115), Ariogalos m., Raseinių r. sav., statybos projektas Nr. AT-16A-893-TP, 2016 m.“ miesto aikštės sprendinių keitimo teikiamų klausimų tekstas yra toks:

1. Ar pritariate, kad projektas „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ būtų įgyvendinamas pagal parengtą Techninį projektą, pakeičiant miesto aikštės sprendinius numatant pašalinti ne daugiau kaip 15 medžių, pagal pridedamą vizualizaciją Nr. 1?;

2. Ar pritariate, kad projektas „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ būtų įgyvendinamas pagal parengtą Techninį projektą, pakeičiant miesto aikštės sprendinius numatant pašalinti ne daugiau kaip 25 medžius, pagal pridedamą vizualizaciją Nr. 2?

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

Dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo

 

2018 m.  spalio 23 d. Nr. M-196

Raseiniai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 22 punktu, 4 dalimi, 38 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 39 straipsniu, 40 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. TS-170 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos prašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 10, 14, 24 punktais bei 27.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. TS-278 „Dėl pritarimo projekto „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ sprendinių keitimui“:

1. S k e l b i u Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto seniūnijos vietos gyventojų apklausą dėl techninio projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio (miesto aikštės) Vytauto g. (kad. Nr. 7201/0011:0115), Ariogalos m., Raseinių r. sav., statybos projektas Nr. AT-16A-893-TP, 2016 m.“ (toliau – Techninis projektas) miesto aikštės sprendinių keitimo:

1.1.  apklausai teikiamų klausimų tekstas:

 1.1.1. „Ar pritariate, kad projektas „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ būtų įgyvendinamas pagal parengtą Techninį projektą, pakeičiant miesto aikštės sprendinius numatant pašalinti ne daugiau kaip 15 medžių,  pagal pridedamą vizualizaciją Nr. 1?“;

1.1.2. „Ar pritariate, kad projektas „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ būtų įgyvendinamas pagal parengtą Techninį projektą, pakeičiant miesto aikštės sprendinius numatant pašalinti ne daugiau kaip 25 medžius, pagal pridedamą vizualizaciją Nr. 2?“;

1.2. apklausos teritorija – Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto seniūnija;

1.3. apklausos būdas – tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

1.4. apklausos vieta – Raseinių rajono savivaldybės  Ariogalos miesto seniūnijos patalpos, esančios Vytauto g. 103, Ariogala, 60263 Raseinių r. sav.;

1.5. apklausos laikas – 2018 m. spalio 28 d.  nuo 09.00 val. iki 17.00 val., 2018 m. spalio 29 d. nuo 15.00 val. iki 20.00 val., 2018 m. spalio 30 d. 09.00 val. iki 20.00 val.

2. S u d a r a u Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto seniūnijos vietos gyventojų apklausos komisiją:

pirmininkas – Saulius Buividas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos miesto seniūnas;

nariai:

1. Aura Gudžiūnienė, Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto seniūnijos specialistė;

2. Eglė Jankauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ariogalos miesto seniūnijos specialistė (komisijos sekretorė);

3. Tadas Anatolijus Misevičius, Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto bendruomenės iniciatyvinės grupės atstovas;

4. Steponas Nacius, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys;

5. Petrona Stankienė, sodininkų bendrijos „Dubysa“ pirmininkė.

3. T v i r t i n u  Raseinių rajono savivaldybės Ariogalos miesto seniūnijos vietos gyventojų apklausos komisijos darbo reglamentą (pridedama).

4. N u r o d a u  šį  potvarkį paskelbti per vietines informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir Ariogalos miesto seniūnijos skelbimų lentose.

5. P a v e d u  apklausos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikti man apklausos rezultatus ir juos paskelbti šio potvarkio 4 punkte nustatyta tvarka bei parengti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir pateikti jį svarstyti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje.

Šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

 

Savivaldybės meras  

Algirdas Gricius