Algimantas Rusteika. Tai nebėra mūsų valstybė, žmonės.

Vienas toks vaikelis labai neklausė mamytės, kuri jam pliaukštelėjo per subinikę. Ir labai nori pas mamytę, klykia, kad tik jo neatimtų, bet valstybė jį atima ir atiduoda globėjams. Nes globėjai juk visada geriau už blogą mamytę.

Kitas toks vaikelis labai klausė mamytės, kuri padarė blogiau. Ir labai nenori pas mamytę, klykia, kad tik jo neatimtų iš globėjos, bet valstybė atsiunčia 240 ginkluotų vyrų, jį atima ir mamytei atiduoda. Nes globėjai niekada negali būti geriau už mamytę.

Ir tą nusprendžia ta pati valstybė ir tie patys žmonės, ir niekas nieko tų vaikelių neklausia ir niekada nepaklaus. Vaikelių nuomonė ir norai šioje valstybėje nieko nereiškia.

O kas gina vaikelį nuo valstybės gestapininkų smurto? Ogi niekas, nes toks smurtas įteisintas įstatymu. Mamytei negalima pliaukštelėti, bet valstybės pareigūnai gali vaikelį „legaliai“ bausti ir žeminti jo orumą kiek tik nori, ir tai parašyta juodu ant balto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
5. Fizinė bausmė – vaiko drausminimas, kai fizinis veiksmas naudojamas fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar fiziškai kankinti vaiką arba pažeminti jo garbę ir (ar) orumą. Fizine bausme nelaikomos valstybės legaliai taikomos bausmės ir kitokios poveikio priemonės nepilnamečiams.“

Tai nebėra mūsų valstybė, žmonės.

Šaltinis: http://www.tiesos.lt