Aptarti nauji paslaugų neįgaliesiems projektų atrankos konkurso nuostatai

Savivaldybės meras Algirdas Gricius, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė susitiko su socialinių įstaigų vadovais ir administracijos specialistais aptarti naujai LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-10-04 įsakymu Nr. A1-545 patvirtintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, kuriuose įtvirtinta nuostata, kad teikti paraiškas 2019 metais vykdomų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursui negali įstaigos, kurių išlaikymui finansavimas yra skiriamas iš savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšų.

Įstaigų vadovės išreiškė susirūpinimą, kad gali nukentėti neįgaliųjų interesai, todėl ieškota būdų, kaip būtų galima išspręsti šią problemą. Pokalbio metu rasta kompromisų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje veiklas vykdyti taip, kad neįgalieji gautų kokybiškas ir patrauklias paslaugas.

Pasitarime dalyvavo Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Asta Cicėnienė ir jos pavaduotojas Rolandas Baltrušaitis, Raseinių dienos centro „Vilties takas“ direktorė Asta Stanaitienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Sinušienė.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė