Baltijos kelias kaip tikslas

„Know-how“. Ne veltui pradedame nuo angliško termino, nes 30 metų po Baltijos kelio mūsų visuomenė įgauna daug kosmopolitizmo bruožų, nors ir vis dar esame pakankamai nacionalinė valstybė. Tikriausiai tai neblogai, juk galų gale ir Baltijos kelias kaip ir visa Sąjūdžio formuota Lietuvos valstybės ateities projekcija rėmėsi liberalios demokratijos principų perėmimu. Tačiau ar visus principus, kurie suponuoja socialinę ir ekonominę gerovę, jos sukūrimą ir dar svarbiau – tos gerovės paskirstymą tarp visuomenės grupių, mes perėmėme? Tikriausiai, kad ne visai.

Grįžkime prie „know-how“. Anglų kalboje žinios ir supratimo apie supantį pasaulį pobūdis yra skirstomas į dvi dideles grupes. Pirma, tai yra aiškios žinios (angl. explicit knowledge). Ši žinių kategorija yra apibrėžiama kaip lengvai perduodama: tai kalba, techninis kokio nors veiksmo atlikimas, amatas ir pan. Kita didelė žinių grupė yra, kaip aš vadinu, tyliosios arba numanomos žinios (angl. implicit knowledge arba tacit knowledge). Tai žinios, kurių negalima perduoti jokia kodifikuota ženklų sistema, – žmogus žmogui gali parodyti, kaip atlikti vieną ar kitą amatą ar veiksmą, bet tam veiksmui ištobulinti ir galutinai įvaldyti reikalingos tokios neaiškios ir miglotos kategorijos kaip pasitikėjimas, santykis. Miglotos, nes negalime pamatuoti pasitikėjimo kokiu nors vienetu; neaiškios, nes nėra jokio apibrėžto laiko per kurį atsirastų tas socialinis kapitalas.

Kita vertus, tiek socialinio kapitalo, tiek empatijos reitingai yra pamatuojami. Williamo Chopico vadovaujama Mičigano universiteto mokslininkų komanda tyrė 63 šalis, kad nustatytų jose empatijos indeksą. Deja, tarp šių šalių Lietuva užėmė paskutinę vietą. Vadinasi, mes esame vieni kitiems nepakantūs, vieni kitais nepasitikintys, su pernelyg rezervuotu tiek savęs kaip valstybės, tiek kaip individų vertinimu. Man kartais ir be jokių tyrimų atrodo, kad mums trūksta vizijos, didesnių ambicijų ir drąsesnių veiksmų, skirtų kurti ateitį. Pagaliau ir mūsų medijose kultūra, ypač aukštoji, – vienas kertinių polių, laikančių Vakarų demokratiją, atsiranda veik tik tuomet, kai reikia nuimti kokią nors lentelę, pervardyti gatvę ar nukelti skulptūrą

Skaityti daugiau: https://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/baltijos-kelias-kaip-tikslas-928318