Visuomenei pristatyta prof. O. Voverienės knyga „Lietuvos aidas“ – tautos mokykla“

 Vasario 14 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė Ona Voverienė pristatė savo naujausią knygą „Lietuvos aidas – tautos mokykla“.

   Anot profesorės, knygą apie pirmąjį valstybės laikraštį, įsteigtą Dr. J. Basanavičiaus dar 1917 m. vasario 28 d., parašyti paskatino artėjantis Lietuvos ir laikraščio „Lietuvos aidas“ 100-metis bei ilgametė draugystė ir bendradarbiavimas su laikraščio redaktoriais ir žurnalistais. Knygoje profesorė pateikia „Lietuvos aido“ kelią per redaktorių ir žurnalistų veiklos ir likimų prizmę, nes būtent jie ir formuoja laikraščio veidą ir dvasią.

   Knygos pratarmėje profesorė rašo apie laikraščio „Lietuvos aidas“ svarbą žmonėms, kurių širdyse dar neužgesęs nei Žalgirio, nei Pilėnų, nei pokario didvyriškų kovų genas: „Tai – dienraštis, kuris nebodamas politinių aistrų, audrų ir perkūnijų, išlieka nuoseklus savo tautiška dvasia, ir nors, kartais, kaip ir visus, ypač dinamiškus mechanizmus „užneša ant posūkių“, vis tiek jis tuoj pat grįžta į tiesų žaliuojantį lietuviškais laukais ir miškais platų tautinės minties kelią, gaivindamas tautinę savimonę, primindamas mūsų didvyrišką, nors ir tragišką praeitį, teikdamas viltį, kad ir gūdžiausioje naktyje nereikia nusiminti. Kol turime Žodį, kol turime „Lietuvos aidą“ ir kitą dešiniąją spaudą – dar esame stiprūs ir ją skaitydami tvirtėjame…“

   Profesorė O. Voverienė susirinkusiems klausytojams citavo ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos Prezidento Antano Smetonos žodžius apie spaudos galią: „Periodinės spaudos svoris jau seniai įvertintas. Spauda sveria ne mažiau, kaip viena kuri didžiųjų valstybių. Ji didis kultūros įrankis… Spauda gali tiek gero, kiek ir blogo padaryti. Išmintingo, išlavinto ir doro žmogaus rankose ji yra turtas, palaimintas kultūros įrankis; nevalyvo žmogaus rankose ji yra nelyginant šautuvas, galvažudai duotas.“

   Savo naujausią knygą prof. O. Voverienė padovanojo bibliotekai, todėl visi, kam įdomus laikraščio „Lietuvos aidas“ 100-mečio kelias, turės galimybę ją perskaityti.

   Už reikšmingos Lietuvai knygos pristatymą padėkojo ir profesorę artėjančio asmeninio jubiliejaus proga pasveikino RMMVB direktorės pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė, vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė, kuri į knygos pristatymą atėjo susipažinusi su profesorės O. Voverienės gyvenimu ir veikla, todėl turėjo ką pasakyti ir ko palinkėti.

Rūta Gudžiūnienė

no images were found