Visuomenei apie pavojaus piktogramas – trumpai ir aiškiai

0-988896001484059098

Visuomenei supažindinti, kaip ir kokiomis piktogramomis ženklinamos kasdieniame gyvenime naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir jų mišiniai, Aplinkos ministerija išleido informacinių leidinukų (elektroninė jų versija paskelbta ministerijos interneto svetainėje).

Šie leidinukai pravartūs kiekvienam vartotojui. Jie trumpai, suprantamai ir vaizdžiai paaiškina, kaip saugiai naudoti pavojingas chemines medžiagas ar jų mišinius.

„Pirmiausia vartotojas turi atidžiai perskaityti etiketę, – sako Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina, – ir produktą naudoti taip, kaip joje nurodyta. Be to, reikia žinoti, ką reiškia etiketėje pažymėtos pavojaus piktogramos“.

Pavyzdžiui, nusipirkus vidaus ir išorės darbams skirto universalaus alkidinio pusiau blizgaus emalio, jo etiketėje, be nurodytų pavojingų sudedamųjų dalių, duomenų apie tiekėją ir kitos informacijos, pateiktos ir dvi pavojaus piktogramos. Tačiau ką kiekviena iš jų reiškia, žino toli gražu ne kiekvienas. Šią spragą ir padės užpildyti informacinis leidinukas. Jame pristatytos ir paaiškintos 9 pavojaus piktogramos.

Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, nuo š. m. birželio 1 d. visos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai bus ženklinami tik pagal vieningą jų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą – vadinamąjį CLP reglamentą. Kilus su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu ar ženklinimu susijusių klausimų, galima kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūroje veikiančią „REACH-CLP“ pagalbos tarnybą el. paštu reach-clp@aaa.am.lt arba tel. (8 5) 212 6090.