Visai rimtai. Reikalavimai

Na, ko mes iš savęs norim, ko jaudinamės, kad savęs nesuprantam? Štai paimkim paprastą karkvabalį. Vakarais tie tipai burzgia ir taikosi įskristi į vidų. Jei kuriam pasiseka, tai tas paskui pusę nakties vėl veržiasi į lauką. Kol nusibaigia, pribaigiamas arba išmetamas. 
O juk viską turi – ir sparnus, ir solidų kūną, o negali apsispręsti. Tai ko mes iš savęs norim?

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://www.silelis.info/