Visai rimtai. Pasaulinė patirtis

Valdžia žada įvesti mums mokestį už automobilius, nes aiškina, kad tokį mokestį moka visoje Europoje. Girdi, reikia mokėti, nes Europoje taip daro.
Ar tai reiškia, kad ateityje Vyriausybė vyrams lieps vesti po keturias žmonas, nes tokia šeimos forma paplitusi visame arabų pasaulyje?

Linas BITVINSKAS

Šaltinis: http://nyksciai.lt