Visai rimtai. Pagundos

Pasakysiu, kad nėra ko keikti sunkios vaikystės, sovietų diktatūros. Įgyji neįkainojamos patirties. Sovietmečiu baigę mokyklas baliavoti konspiracijos sąlygomis moka tobulai. Sakykim, kaip pabaliavoti, kai išveža į kolūkį linų pėdų rišti, švenčiant naujuosius ar per šokius mokykloje, kai budrių akių žiedas ir komjaunimo aktyvas stebi kiekvieną ir yra pasiruošę demaskuoti. Tiesa, turiu pasakyti, kad dažnai paveda detalės. Sakykim, kolūkio linarūtėje viskas būtų buvę gerai, jei nebūtume susimušę, o per naujųjų sutikimą partinės organizacijos vadovas nebūtų taikęs kapitalistinės amerikos policininkų metodo – eik tiesia linija, pataikyk pirštu į nosį… Paskutinį kartą slėpiausi su kitais baliavodamas nuo komjaunimo sekretorės. Viskas vyko gerai, nė šuo būtų nesulojęs, jei ne noras tyliai pagroti akordeonu ir tyliai padainuoti. Bet gyvenimas eina, taigi, padariau išvadas. Nesitikėjau, kad įgyti įgūdžiai gali taip praversti šiandieninėje Lietuvoje. Nors baliavoti nenoriu, bet išgirdus apie vis didėjančius draudimus, pasąmoningai kyla noras… Nežinau, ar susilaikysiu…

Linas Bitvinskas

Šaltinis: http://nyksciai.lt/