Visai rimtai. Ekonomika

Krizė ateina, karpo išlaidas, tačiau Seimo nariai džiaugiasi, kad kitų metų pabaigoje Lietuvos biudžete turėtų būti sukauptas 1,5 milijardo eurų perteklius.

Sėdžiu ir galvoju, o jeigu tokį modelį pritaikius? Nevalgai ir sutaupai apvalią sumą mėnesio pabaigoje. Pagunda didelė. Žinoma, yra tikimybė numirti, bet dvi savaites ištverti, manau, galima.

Linas BITVINSKAS

Šaltinis: http://www.silelis.info/