Raseinių rajono savivaldybės administracija prašo turtinės žalos atlyginimo iš R. Ačo

Pareiškėja Raseinių rajono savivaldybės administracija 2018 m. lapkričio 26 d. kreipėsi su skundu į Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmusprašydama priteisti iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Remigijaus Ačo turtinės žalos atlyginimą.

Skunde nurodoma, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija vykdė Raseinių miesto V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo rangos darbų viešąjį pirkimąViešasis pirkimas buvo vykdomas pagal sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintas Viešojo pirkimo sąlygas. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininku buvo paskirtas R. Ačas.

Vienam iš viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų kreipusis į teismą dėl  viešojo pirkimo sąlygų, Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu Raseinių rajono savivaldybės administracijos paskelbto viešojo pirkimo sąlygose numatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai buvo pripažinti neteisėtais ir Raseinių rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 10.000 Eur bauda.

Tuo remdamasi, Raseinių rajono savivaldybės administracija reiškia atsakovui R. Ačui skundą dėl nuostolių regreso tvarka atlyginimo, kuriuos ji patyrė, sumokėdama Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu paskirtą 10 000 Eur baudą.

Pareiškėjos teigimu, būdamas tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už perkančiosios organizacijos vykdomas viešojo pirkimo procedūras, atsakovas neužtikrino, kad Viešojo pirkimo komisija, kurios pirmininku jis buvo, patvirtintų teisėtas viešojo pirkimo sąlygas.

Skundo priėmimo  klausimas turi būti išspręstas per septynias darbo dienas nuo skundo gavimo teisme dienos.

Marija Varanavičiūtė Teismo pirmininko padėjėja

Šaltinis: http://www.teismai.lt