Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos įsuka į teismų karuseles

 

Spaudoje ne kartą buvo skelbta, kad rajono šiemet laukia dideli pokyčiai: Raseinių miesto Vilniaus gatvės renovacija, Nepriklausomybės gynėjų aikštės ir autobusų stoties prieigų rekonstrukcija, daugelis kitų projektų… Jau ir vasara prabėgo, o pokyčių nematyti. Gyventojai stebisi, kodėl nevyksta darbai objektuose, kuriuos rekonstruoti buvo suplanuota šiemet. Iš tiesų Savivaldybės administracijos specialistai laiku ir tinkamai paruošė visus projektams įgyvendinti reikalingus dokumentus, įvykdė suplanuotus darbų pirkimus, paskelbė visus numatytus viešuosius konkursus. Rajone šiemet įgyvendinta arba jau baigiama daugelis vidutinės arba nedidelės apimties darbų, tačiau kas uždegė raudoną šviesą stambiesiems, taip visų laukiamiems projektams?

 

Teismų karuselė

 

Pasak Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutės Banienės, Raseinių miesto Vilniaus g. rekonstravimo darbų pirkimo procedūras Savivaldybė pradėjo šių metų kovo viduryje –  buvo tikimasi, kad anksti pavasarį paskelbus rangos darbų

konkursą ir atrinkus laimėtoją, vasarą jau bus galima pradėti pagrindinės miesto gatvės rekonstrukcijos

darbus. Tačiau konkursui nebuvo lemta įvykti – net vokai su galimų rangovų pasiūlymais taip ir liko neatplėšti. Vos paskelbusi konkursą, Savivaldybė sulaukė penkių įmonių pretenzijų dėl konkurso sąlygų, kurios joms atrodė netinkamos. Pretenzijos autoriai skundą dėl šio konkurso parašė ir Viešųjų

pirkimų tarnybai, kuri Savivaldybės paprašė pateikti visus konkurso dokumentus (ir iki šiol juos tebeanalizuoja…) Paklūstant įstatymui, kol neatsakyta į pretenzijas, konkursas turi būti sustabdytas ir tai gali užtrukti keletą savaičių. Nors savivaldybė į visas pretenzijas pateikė atsakymus, tačiau vienai įmonių

UAB „Kauno keliai“ to pasirodė negana – pretenzijos pagrindu ji apskundė Savivaldybę teismui.

Savivaldybė pirmąjį teismą laimėjo, tačiau konkursu nepatenkinta įmonė rankų nenuleido – apskundė teismo sprendimą apeliaciniam teismui. Kaip žinome, apeliacinių teismų karuselė labai ilga – sprendimas geriausiu atveju gali būti priimtas tik 2018 m. sausio-vasario mėn., tad jau akivaizdu, kad šiemet darbai

Vilniaus gatvėje nepajudės. Kol nėra teismo atsakymo, visos procedūros sustabdytos.

 

Skundžia net nedalyvavusieji

 

Paskelbus konkursą Nepriklausomybės gynėjų aikštės rekonstrukcijos darbams pirkti, laimėtoja buvo pripažinta UAB „Raseinių statyba“. Savivaldybė buvo įsitikinusi, kad kiti konkurso dalyviai tokio sprendimo neapskųs, nes jų pasiūlymai neatitiko tam tikrų kriterijų, nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir pan. Kaip ir reikalauja įstatymas, po įvykusio konkurso, prieš pasirašant sutartį, buvo išlaukta 15 dienų, o

liepos 18 d. pakviesti UAB „Raseinių statyba“ atstovai pasirašyti rangos darbų sutartį . Tačiau tą pačią dieną Savivaldybę pasiekė žinia, kad šį konkursą teismui apskundė UAB „Gensera“, kuri konkurse apskritai net nedalyvavo. Panaši istorija nutiko ir su projekto „Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas, rekonstruojant Raseinių m. stoties prieigas“ darbų pirkimu – konkursą teismui apskundė ta

pati UAB „Gensera“, kuri ir šiame konkurse nedalyvavo. Beje, Viešųjų pirkimų tarnyba teismui dėl

šių konkursų organizavimo pateikė Savivaldybei palankius atsakymus, kad Savivaldybė yra teisi ir paskelbti rodikliai yra priimtini tokiems pirkimams. Nepaisant to, teismas tokiems rodikliams nepritaria ir šiuo metu laukiama apeliacinio teismo sprendimų…

Pastaruoju metu Savivaldybė gavo dar vieną „Genseros“ pretenziją, šįkart – dėl sporto aikštelės šalia Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos įrengimo rangos darbų pirkimo konkurso. Vokus su dalyvių pasiūlymais buvo numatyta atplėšti rugpjūčio 30 d., tačiau panašu, kad dėl pretenzijos konkurso datą teks

nukelti …

 

Nauji reikalavimai

 

Išgirdus apie ginčus dėl paskelbtų konkursų, gali kilti klausimas, gal išties tos sąlygos buvo netinkamai paruoštos? Tačiau konkurso su netinkamais rodikliais Viešųjų pirkimų tarnyba Savivaldybei net neleistų

viešai paskelbti. Pasak Savivaldybės mero Algirdo Griciaus, administracijos specialistai kompetentingi ir ruošdami konkurso sąlygas vadovavosi naujausiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų

pirkimų tarnybos rekomendacijomis – skelbiant konkursus didelės apimties projektams, taikė ekonominio naudingumo kriterijų, kaip to reikalauja teisės aktai. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja organizuoti

nebe mažiausios kainos pirkimus, o daugiau vykdyti pagal ekonomiškai naudingiausius

kriterijus konkursų, ypač tų, kurie yra didesnės vertės, kad būtų galima pasirinkti stiprų, patikimą rangovą. Paprastai kalbant, skelbiant vadinamąjį ekonominio naudingumo konkursą, dalyvių pasiūlymai vertinami ne vien pagal kainą, bet ir pagal darbų atlikimo metodiką: kaip rangovas organizuos ir vykdys darbus, kokie rizikos faktoriai jų laukia, per kokį laikotarpį numato atlikti darbus, kokia darbuotojų patirtis, kokią

aplinkosaugos sistemą taikys ir pan. Vertinant konkurso dalyvių pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausią vertinimo kriterijų, kaina lemia 70-80 proc., o kiti įvardinti rodikliai – 20-30 proc. Pasak mero, ruošiantis Vilniaus gatvės rekonstrukcijos, autobusų stoties prieigų, Nepriklausomybės

gynėjų aikštės sutvarkymo konkursams ekonominiai rodikliai buvo ypač svarbūs, kad laimėjusi įmonė

didelės apimties darbus miesto centre atliktų greitai ir kokybiškai. Be to, jau ne kartą įsitikinome,

kad mažiausia kaina toli gražu neatspindi kokybės. Kas, kad pigiai, bet jei prastai atliktas darbas, tai ir gyventojai nepatenkinti.

 

Pretenzijas gali reikšti bet kas

 

Būtent Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos bei Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymai dėl ekonomiškai

naudingiausių vertinimo kriterijų tapo daugelio konkursų apskundimo, pretenzijų teikimo priežastimi. Ir Raseinių rajonas šiuo atžvilgiu nėra išskirtinis – Apeliaciniame teisme nagrinėjimo laukia šimtai panašių bylų iš visos Lietuvos savivaldybių.

Dar būtų pusė bėdos, jei priekaištus reikštų tik konkurse dalyvaujančios įmonės. Tačiau pagal

įstatymą pretenzijas dėl konkurso sąlygų teikti ar teismams apskųsti gali bet kas – netgi konkurse visiškai

nedalyvaujančios įmonės.

Antai pastaruosius mėnesius nebuvo nei vieno atvejo, kad Savivaldybė, paskelbusi konkursą, nesulauktų UAB „Gensera“ pretenzijų, dėl kurių konkursus nuolat tenka atidėti keletui savaičių. Štai todėl dalis stambesnių projektų stringa. Pretenzijas reiškianti bendrovė tradiciškai nurodo, kad jos, pvz. netenkina

konkurso sąlygose nurodyti ekonominio naudingumo kriterijai: darbų organizavimas ir komunikacija, aplinkosaugos charakteristikos ir t. t. Savivaldybė, atsakydama į pretenziją, turi pagrįsti , kad kriterijai tinkami, ir įrodyti , kodėl pageidaujami būtent tokie konkurso sąlygose nurodyti rodikliai…

Dar svarbu pažymėti, kad „Gensera“ nedalyvavo nei viename konkurse, dėl kurio ji teikė pretenziją ar apskundė Savivaldybę teismui.

Paklaustas, kodėl Raseinių savivaldybės skelbiami rangos darbų konkursai sulaukia tokio išskirtinio vienos bendrovės dėmesio, Savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas atsakė, kad „įmonės,

kurios buvo darbų rangovais ir galimai turėjo išskirti nes sąlygas prie buvusių rajono valdžių, dabar

neturi jokių privilegijų, bet interesai išlieka labai dideli. Tos įmonės, patyrusios nesėkmes

rangos darbų konkursuose, ėmė skųsti teismams mūsų sprendimus ir kol nėra galutinio teismų

sprendimo, stringa projektai.“

 

Šiemet įgyvendinti, vykdomi projektai

 

Šiemet galime pasidžiauti visame rajone kapitališkai suremontuotomis arba jau baigiamomis

remontuoti gatvėmis, keliais: Raseinių mieste tai – Prūdo g., Jazminų g., Gintaro g. skersgatvis Nr. 10, Spindulio g., Raseinių sen., Gruzdiškės k., – Laukų g., Ariogalos sen., Paliepių k., – Tujų g., Šiluvos miestelyje – Tulpių g., Girkalnyje – A. Fromo-Gužučio g., Bičiulių g. ir Pušynės g., Viduklėje – P. Cvirkos g., Virgainių k. – Pramonės g., Paliepių sen. kapitališkai suremontuota vietinės reikšmės kelio dalis per Galkaičių ir Ardiškių k. ir vietinės reikšmės kelio dalis nuo rajoninio kelio 196 iki Lakštučių k.

Prie bendrojo lavinimo mokyklų atliktas aikštelių remontas, vyksta, kai kur jau baigtas Raseinių

miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas (V. Kudirkos g. 3, Vaižganto g. 1 ir

Vytauto Didžiojo g. 13, Pieninės g. 7, Partizanų g. 14 A ir Partizanų g. 14 B, Dubysos g. 3, Jaunimo g. 14), atnaujinamas Prabaudos parkas, įgyvendinami projektai švietimo įstaigose – rekonstruojamas Šiluvos gimnazijos pastatas, atliekamas Žaiginio Praciškau Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salės kapitalinis remontas. Šiemet dar numatyta rekonstruoti Raseinių miesto Partizanų g., V. Kudirkos g. Konkursai jau įvyko ir šį mėnesį rangos darbų sutarti s ruošiamasi pasirašyti dėl didelės apimties projektų „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ ir „Raseinių rajono kultūros centro pastato, Raseiniuose Vytauto Didžiojo g.

10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo.

www.raseiniai.lt info