Vasaros šventė „Ona-duonos ponia“ Ramonuose

Jau tradicija tapo Ramonuose švęsti vasaros bendruomeniškumo šventę. Šiemet ji buvo skirta Onų pagerbimui ir projektų paviešinimui, pristatymui. Šiuo metu Ramonų kaimo bendruomenė vykdo net keletą projektų. Jau antrus metus vyksta jungtinis projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“, kurio dėka veikia Šeimos klubas, vyksta pozityvios tėvystės užsiėmimai, o nuo liepos 15 iki 19 d. veikė Šeimų vasaros stovykla, kurią lankė įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties 15 dalyvių. Stovykloje buvo mokomasi sveikos gyvensenos, pažinti augalus ir gyvūnus, buvo pravedami edukaciniai mokymai.

   Jau baigiamas vykdyti projektas „Ramonų bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam laisvalaikiui“, kuriam finansavimą skyrė Žemės ūkio ministerija ir 11 procentų kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė. Jo dėka baigiamas įrengti naujas privažiavimas prie bendruomenės namų su automobilių stovėjimo aikštele, bendruomenės aplinka pasipuošė 2-iem lauko gėlių vazonais, jau įrengta vaikų smėlio dėžė su smėliu, dar bus įrengtas 1 lauko suoliukas šalia smėlio dėžės, vaikų gimnastikos tiltelis, laipiojimo kopėtėlės. Darbus pagal rangos sutartį vykdo UAB „RSB“.

   Pateiktas projektas „Bendruomeninė veikla“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Raseinių rajono savivaldybėje konkursą. Juo norima įsigyti dar 2 lauko gėlių vazonus ir jais papuošti Ramonų gyvenvietę.

   Pristatytas laimėtas projektas „Ramonų bendruomenės kultūrinės materialinės bazės stiprinimas“, kuris parengtas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. Vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“. 20 procentų projekto vertės kofinansavo Raseinių rajono savivaldybė. Gautomis lėšomis įsigytos dvi 5×10 m lauko renginiams skirtos palapinės, 10 sceninių suknelių meno kolektyvui, nupirkta įgarsinimo įranga, prizai – suvenyrai, surengta vasaros šventė „Ona-duonos ponia“. Į šventę su dovanėlėmis atvyko Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Raseinių VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių seniūnijos seniūnas Rolandas Klusas, Alėjų bendruomenės pirmininkas Artūras Milašauskas, kaimo seniūnaitė Danutė Jonylienė. Renginio metu buvo pagerbti šių metų 7 jubiliatai, kuriems sukako nuo 40 iki 90 metų. Džiaugėmės, kad į šventę atvyko net du devyniasdešimtmečiai- tai Zosė Kvitnickienė ir Vincas Daugirdas. Buvo apdovanota gražiausios ūkininkų I.ir A. Kriskų, G.ir A. Danusų ir J.ir R.Branickų sodybos.

   Viso vakaro metu buvo vykdomas ir Eismo saugumo projektas. Teritorija buvo aptverta girliandomis, o ant jų sukabinėta eismo saugumo atšvaitukai, kad butų vakare ryškiai matoma užtvara. Eismo saugumo priemonės: krepšeliai, liemenės – buvo dalijamos kaip prizai ir kaip dovanėlės. Ant dovanų maišelių rankenėlių buvo prikabinta atšvaitų juostelės, kad dalyvis užsidėtų ant rankos, būtų tamsoje matomas ir saugiai grįžtų namo. Vedančioji Onutė pamokė, kaip saugiai elgtis kelyje, kaip reikia kreipti dėmesį į kelių eismo ženklus.

   Renginio dalyvius linksmino Ramonų bendruomenės meno kolektyvas prie kultūros centro, vadovaujamas meno vadovo Vytauto Kasparavičiaus, po jų grojo ir dainavo Elvyra ir Aidas iš Kauno. Renginys praėjo linksmai ir nuotaikingai.

Bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė