Teismas projektams įžiebė žalią šviesą

Rugpjūčio 23 d. laikraščio numeryje rašėme apie Savivaldybės paruoštus projektus, užstrigusius teismų karuselėse. Pagaliau sulaukta gerų naujienų dėl Nepriklausomybės gynėjų aikštės ir autobusų stoties prieigų rekonstrukcijos projektų: Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu UAB „Gensera“ ieškinys Raseinių rajono savivaldybės administracijai atmestas, be to, „Gensera“ Savivaldybei turės sumokėti 2 667,25 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nepaisant rudeniško oro, minėtose teritorijose jau prasideda rekonstrukcijos darbai.

Konkursus paskelbė laiku

Miesto centrą buvo suplanuota pradėti tvarkyti šią vasarą, todėl Raseinių rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 24 d. paskelbė du rangos darbų viešuosius pirkimus: „Raseinių miesto centinės dalies patrauklumo didinimas, rekonstruojant Raseinių miesto stoties prieigas“ ir „Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas, rekonstruojant Nepriklausomybės gynėjų aikštę“. Dėl šių konkursų sąlygų gegužės 31 d. Savivaldybei pretenzijas pareiškė UAB „Gensera“ – nepatenkintai bendrovei užkliuvo konkurso sąlygose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai. Kadangi Savivaldybės administracijos specialistai konkursų sąlygas rengė kompetentingai, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos reikalavimais, todėl įvertino, kad „Genseros“ pretenzijos yra nepagrįstos, ir jų netekino.

Apskundė teismui

Rekonstrukcijos rangos darbų konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Raseinių statyba“. Savivaldybė buvo įsitikinusi, kad kiti konkurso dalyviai tokio sprendimo neapskųs, nes jų pasiūlymai neatitiko tam tikrų kriterijų, nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir pan. Kaip ir reikalauja įstatymas, po įvykusio konkurso, prieš pasirašant sutartį , buvo išlaukta 15 dienų, o tuomet pakviesti UAB „Raseinių statyba“ atstovai pasirašyti rangos darbų sutartį . Tačiau tą pačią dieną Savivaldybę pasiekė žinia, kad konkursus Šiaulių apygardos teismui apskundė UAB „Gensera“, nors pati šiuose konkursuose apskritai net nedalyvavo.

Nepatiko kriterijai

UAB „Gensera“ į Šiaulių apygardos teismą kreipėsi su ieškiniu, prašydama panaikinti Savivaldybės administracijos birželio 2 d. sprendimus atmesti ieškovės pretenzijas kaip nepagrįstas, panaikinti anksčiau minėtų abiejų viešųjų pirkimų 10.3 p. numatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, pirkimų procedūras nutraukti teismo sprendimu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. UAB „Gensera“ teismui nurodė, kad „Abiejų Pirkimų sąlygų 10.3 p. nustatyta, kad Pirkimams pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus: C – „Kaina“ (80 balų); T1 – „kokybė“ (8 balai) ir T2 – „Efektyvumas“ (12 balų), <…> kriterijumi T1 bus vertinama tiekėjo pasiūlyme aprašyta „rizikos veiksnių analizė ir valdymo priemonės, vadybos sistemų taikymas“, o kriterijumi T2 bus vertinama tekėjo pasiūlyme aprašytas „darbų organizavimas, vidinės ir išorinės komunikacijos planas“. Iškovė UAB „Gensera“ nesutinka su Pirkimų sąlygose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais T1 ir T2, kadangi jie nesusiję su Pirkimo objektu <…>.“

Ieškinį tenkino

Viešųjų pirkimų tarnyba teismui dėl šių konkursų organizavimo pateikė Raseinių savivaldybei palankias išvadas, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodydama, „kad ginčijami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, vertinimo sistema taip pat aiškiai išdėstyta ir suprantama“. Nepaisant to, Šiaulių apygardos teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimu UAB „Gensera“ ieškinį tenkino ir nutraukė abu Savivaldybės vykdomus konkursus – tiek dėl autobusų stoties prieigų, tiek dėl Nepriklausomybės gynėjų aikštės rekonstrukcijos.

Tačiau Raseinių rajono savivaldybės administracija rankų nenuleido – kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Priėmė naują sprendimą

Apeliacinis teismas Savivaldybės skundą išnagrinėjo ir š. m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimą. Apeliacinio teismo išvadose teigiama, kad „Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį. <…> gebėjimas suprasti ir valdyti su projektavimo ir/ar statybos procesais susijusias rizikas yra vienas esminių efektyviai dirbančio konkurso dalyvio bruožų. Tokių įgūdžių neturintys dalyviai iš esmės negali užtikrinti sklandaus sutarties vykdymo. <…> Todėl manyti na, kad perkančioji organizacija, rinkdamasi tiekėją šiems darbams atlikti , turi teisę pamatyti ir įvertinti kiekvieno iš potencialių tiekėjų strategiją organizuojant darbus, jų atlikto darbo ekonomiškumą ir sugebėjimą įžvelgti galimas grėsmes, tuo pačiu užtikrindama ir tai, jog nurodytų planų, kaip sudėtinės tiekėjų pasiūlymų dalies, bus laikomasi sutarties vykdymo metu. Tokios pozicijos byloje laikėsi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, kurios pateiktu išaiškinimu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis.

Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismo tiesėjų kolegija sprendžia esant nepagrįstomis pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, <…> perkančiosios organizacijos suformuluoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų T1 – T2 lyginamųjų svorių aprašymai pirmosios instancijos teismo nepagrįstai pripažinti dviprasmiškais bei neaiškiais, o nustatyti kriterijai – neteisėtais bei naikintinais.“

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nutarė: „Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei Raseinių rajono savivaldybės administracijai dėl neskaidrių ir neteisėtų viešųjų pirkimų sąlygų panaikinimo atmesti . Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ atsakovės Raseinių rajono savivaldybės administracijos naudai 2 667,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.“

Pradeda darbus

Savivaldybės specialistai jau sužymėjo ligotus, menkaverčius Nepriklausomybės gynėjų aikštės medžius, kuriuos teks pašalinti prieš pradedant aikštės rekonstrukciją.

Vos tik buvo sulaukta palankaus teismo sprendimo, pas Savivaldybės merą Algirdą Gricių, dalyvaujant Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui Armandui Mockui, vyriausiajam specialistui Tomui Andriuliui, buvo pakviesti konkursą rangos darbams atlikti laimėjusios UAB „Raseinių statyba“ generalinis direktorius Saulius Bekampis bei šios įmonės statybos direktorius Šarūnas Bekampis. Su rangovais buvo aptarti artimiausiu metu prasidėsiantys autobusų stoties prieigų ir Nepriklausomybės gynėjų aikštės Raseiniuose tvarkymo darbai. Nors rudeniški orai nelepina, tačiau laukti nėra ko. Savivaldybės meras A. Gricius atsiprašo gyventojų už būsiančius nepatogumus, juolab kai darbai prasidės ne patį sausiausią sezoną. Kaip žinome, grožis reikalauja aukų, tad reikės truputį pakentėti dėl rekonstruojamų teritorijų keliamų laikinų sunkumų. Specialiai gi niekas netempė darbų į rudenį – teko praeiti net du teismus. Apskritai kalbant, Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos bei Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymai dėl ekonomiškai naudingiausių vertinimo kriterijų tapo daugelio konkursų apskundimo, pretenzijų teikimo priežastimi visoje respublikoje.

Ir Raseinių rajonas šiuo atžvilgiu nėra išskirtinis – Apeliaciniame teisme nagrinėjimo laukia šimtai panašių bylų iš visos Lietuvos savivaldybių. Dar būtų pusė bėdos, jei priekaištus reikštų tik konkurse dalyvaujančios įmonės. Tačiau pagal įstatymą pretenzijas dėl konkurso sąlygų teikti ar teismams apskųsti gali bet kas – netgi konkurse visiškai nedalyvaujančios įmonės.

Nepriklausomybės gynėjų aikštė

Nepriklausomybės gynėjų aikštės „raštas“ bus kuriamas suskirstant ją į erdves – atviras centras bus pritaikytas renginiams, pakraščiuose įsikurs poilsinės „salelės“, žalieji plotai ir takų labirintai.

Raseinių Nepriklausomybės aikštės naujas rūbas jau dygsniuojamas, jau vyksta parengiamieji darbai. Savivaldybės administracijos specialistai jau apžiūrėjo ir atrinko ligotus, menkaverčius medžius, kuriuos teks pašalinti . Dalis pavienių medžių bus išsaugota, o veja apželdintose „salelėse“ bus pasodinta naujų medelių.

Įgyvendinant projektą bus atnaujinta aikštės danga, apšvietimas, mažoji architektūra. Netoli autobusų stoties esanti aikštė – tai tarsi kryžkelė tiek miesto gyventojui, tiek atvykusiajam. Atsidūręs joje turi nuspręsti , kur vykti toliau – į biblioteką, miesto parką, savivaldybę, vaistinę… Atsižvelgiant į žmonių judėjimo krypti s bei veiklos pobūdį, aikštės „raštas“ bus kuriamas suskirstant ją į funkcines erdves – atviras centras bus pritaikytas renginiams, pakraščiuose įsikurs poilsinės „salelės“, žalieji plotai ir takų labirintai. Vykstant renginiui aikštės centre, žmonės galės laisvai judėti takais aikštės pakraščiuose. Aikštės teritorijoje bus pastatyta suoliukų, šiukšliadėžių, o prie pagrindinių prieigų dviračių stovų.

Bus atnaujintos stoties prieigos

Autobusų stoti es link nusidrieks nauja pėsčiųjų alėja su žibintais, dekoratyviniais želdiniais, fontanu ir sruvenančio upelio imitacija.

Lygiagrečiai su Nepriklausomybės gynėjų aikštės rekonstrukcija bus atnaujinama ir prie  naujosios autobusų stoties pastato nederanti , miesto vaizdą darkanti stoties aplinka. Paša linus visa, kas jau atgyveno, naudojimui netinkamą asfalto dangą, senosios stoties betoninius įlaipinimo elementus, metalinius stulpus, šiukšliadėžes – Raseinių autobusų stoties prieigos nušvis naujomis spalvomis, formomis ir patraukliais, šiuolaikiškais architektūriniais elementais, bus pritaikyta žmonių su negalia, tėvų su mažais vaikais ir miesto svečių bei gyventojų poreikiams. Autobusų stoties link nusidrieks nauja pėsčiųjų alėja, kuriai apšviesti bus įrengtos naujoviška ir įprasta apšvietimo sistemos. Alėją puoš dekoratyviniai želdiniai vazonuose, norintieji atsikvėpti galės prisėsti ant suolelių ir pasigrožėti trykštančiu fontanu bei sruvenančio upelio imitacija. Teritoriją planuojama užsėti nauja veja, išsaugant esamus želdinius.

Savivaldybės meras įsitikinęs, kad, atlikus minėtuosius darbus, Nepriklausomybės gynėjų aikštė taps tikra miesto centro puošmena, o mūsų autobusų stoti s su savo prieigomis taps pavyzdine ir, turint galvoje originalius architektūrinius sprendimus, net išskirti ne visos šalies mastu.

Šaltinis: http://www.musuraseiniams.lt