Tarybos posėdyje patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės biudžetas

 Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2023 m. biudžetą, kuris siekia 51,0 mln. Eur. Lyginant su praėjusiais metais biudžeto pajamos padidėjo beveik 6,5 mln. Eur.
   Didžioji dalis Savivaldybės biudžeto lėšų skirta darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 27,9 mln. Eur.   
   Remiantis biudžetinių įstaigų duomenimis, planuojama surinkti 2,0 mln. Eur įmokų už paslaugas, 65,6 tūkst. Eur už patalpų nuomą, 119,0 tūkst. Eur už atsitiktines paslaugas ir 1,8 mln. Eur įmokų už asmenų išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.
   Kaip ir kasmet, didžiausia dalis suplanuotų lėšų bus skirta švietimui (20,6 mln. Eur) ir socialinei apsaugai (beveik 10,6 mln. Eur).
   Mokymo reikmėms skirtos lėšos šiemet išaugo daugiau nei 1,0 mln. Eur ir siekia 11,4 mln. Eur. 
   Iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tikimasi sulaukti 162,5 tūkst. Eur pajamų, iš jų: 95,0 tūkst. Eur už aplinkos teršimą,  52,0 tūkst. Eur – medžiotojų plotų naudotojų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, 15,5 tūkst. Eur už valstybinius gamtos išteklius.
   Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama pradėti arba tęsti ar užbaigti šiuos projektus: „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“, „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas“, „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“, „Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Raseikos parke“. „Investicija į UAB „Raseinių vandenys“ (Magistralinių nuotėkų tinklų tiesimas ir valdymo įrenginių statyba Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl.), UAB „Raseinių šilumos tinklai“ (Raseinių miesto katilinės verdančio sluoksnio biokuro 7 ir 3 MWh katilų šilumokaičių vamzdynų keitimas), UAB „Raseinių autobusų parkas“ (Viešojo transporto plėtrai) ir kt.
  Ir toliau skiriamas dėmesys socialiai pažeidžiamoms grupėms, biudžete numatyta – 3,4 mln. Eur. kompensacijų už šildymą ir socialinių pašalpų išmokėjimui.
   Gavus ES finansinės paramos lėšas, biudžetas dar bus tikslinamas.
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimas Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“.