Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius skelbia konkursą sporto klubų 2017 metų projektams remti

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius skelbia konkursą sporto klubų 2017 metų projektams remti

 Paraiškas sporto klubų projektų finansavimui gauti gali teikti Raseinių rajone veikiantys, ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (sporto klubai, mokymo įstaigos, visuomeninės sporto organizacijos, turinčios savo veiklos nuostatuose įteisintą sportinę veiklą) vykdantys sportinę veiklą.

 Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-301 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės sporto klubų projektų rėmimo ir finansavimo savivaldybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki š. m. vasario 27 d. Raseinių r. kūno kultūros ir sporto centre, adresu: Vilniaus g. 11, Raseiniai. Telefonai pasiteirauti (8 428) 51 881; el. p.: kksc@raseiniai.lt  arba +370 686 50 358; el. p.: jonas.tamosaitis@raseiniai.lt

PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO 2017 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO KLUBŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOJE