Sportininkai ir menininkai paskatinti premijomis

Posėdžiavo Raseinių rajono skatinimo premijų už pasiektus aukštus rezultatus sporto ir meno srityse skyrimo komisija, vadovaujama vicemerės Gitanos Rašimienės. Komisijos nariai susipažino su pateiktomis paraiškomis ir vienbalsiai nutarė skirti premijas prizines vietas respublikiniuose čempionatuose pelniusiems lengvosios atletikos sportininkams ir jų treneriams: Simui Bertašiui ir Rimvydui Augiui (treneris Eugenijus Petrokas), Robertai Žikaitei (treneris Matas Skamarakas). Premijos taip pat paskirtos aukštumų respublikos mastu pasiekusiems imtynininkams Dominykui Viliušiui, Leandrui Nutautui, Nedui Urniežiui, Justui Mažintui (treneris Valdas Grišius) ir Raseinių „Norvelita“ vyrų tinklinio komandai (treneriai Antanas Lukošius ir Saulius Matikonis).

   Premija paskatintas Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinių dainuojamosios poezijos ansamblis (vad. Jolita Čiuprovienė), kuris laimėjo Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse I vietą.

   Iš viso sportininkų ir menininkų paskatinimo premijoms išdalinta 5985 Eur.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė