Sovietmečio „dėžutės“ virsta moderniais namais

Vis labiau įsibėgėjanti daugiabučių namų renovacija Raseiniuose keičia jų veidą: senos, pilkos ir energetiškai neefektyvios sovietinių laikų „dėžutės“ virsta moderniais, patraukliais, šilumą taupančiais bei patogiais gyventi namais.

Kvietimas namams atnaujinti

   Lietuvos aplinkos ministerija praėjusių metų lapkritį paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučių atnaujinimo IV etapui, rengti ir įgyvendinti naujus projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

   Numatoma valstybės parama – 150 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma modernizuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų Lietuvoje. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. sumokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas (t.y. asmenys turintys teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas).

   Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybių energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

   Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus, kurių svarbiausias – kvartalinė renovacija. Kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į jį nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą ir sudaryti sąlygas vėliau įgyvendinti projektus.

Įmonei – pats darbymetis

   Lapkričio mėnuo SĮ „Raseinių butų ūkis“ darbuotojams buvo itin intensyvus. Kiekvieną dieną ir po darbo valandų jie susitiko su gyventojais, kuriems pasakojo apie gyvenamojo būsto modernizacijos privalomumus, galimybes, valstybės paramą ir kuo įmonė gali prisidėti prie šio proceso. Tikslas buvo pasiektas: po konferencijos su namų bendrijų pirmininkais ir jų atstovais norą dalyvauti renovacijos procese pareiškė 22 daugiabučių gyventojai, o galutinai apsisprendė 20 namų (19-os Raseiniuose ir 1-o Viduklėje) gyventojai.

   „Savivaldybė pavedė mūsų įmonei pirkti investicinius planus. Iš pradžių buvo neaišku, kas juos parengs, terminai spaudė, todėl jautėme šiokį tokį stresą. Vis dėlto mums pavyko rasti Šiauliuose įmonę, kuri sutiko parengti planuojamų atnaujinti namų investicinius planus net 46 proc. pigiau nei dabartinė rinkos kaina. Tai labai rimti, atsakingi projektuotojai – jie dirbo net per šį šventinį laikotarpį“, – apie šiuo metu renovacijos darbų eigą pasakojo, SĮ „Raseinių butų ūkis“ direktorius Gytis Šulinskas, susitikęs su Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento direktore Indre Antanaitiene, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėju Robertu Pareigiu ir šio skyriaus vyriausiuoju specialistu Donatu Griciumi.

   Pasak G.Šulinsko, šiomis dienomis intensyviai rengiami investicijų planai, kuriuos iki sausio 8 d. „Raseinių butų ūkis“ kartu su šiuos projektus rengusiais MB „Energetinis LT“ darbuotojais viešai su gyventojais jau bus apsvarstę 8 investicinių planų I ir II variantus. Nuo viešo aptarimo dienos po dviejų savaičių gyventojai galutinai turės pareikšti savo nuomonę dėl jų namų parengtų investicinių planų pritarimo, kad iki vasario 1 d. juos būtų galima pateikti vertinimui Aplinkos ministerijoje. SĮ „Raseinių butų ūkis“ pataria gyventojams pasinaudoti visu paketu – tai yra pasirinkti ne tik šilumos taupančias priemones, kurioms suteikiama parama nuo 30 iki 40 proc., bet ir šalto vandens tinklų, nuotekų trasų, bendrųjų patalpų elektros instaliacijos, laiptinių atnaujinimo galimybę.

   Ankstesniuose renovacijos etapuose Raseinių rajonui buvo skirtos nustatytos kvotos, kiek buvo galima per vienus metus atnaujinti namų su valstybės parama. Paskutinio etapo Aplinkos ministerijos kvietime kvotų nebeliko, o vietoj jų renovacijos investicijų planai vertinami balų sistema. Didesnės finansavimo galimybės liko didiesiems namams – papildomų 10 balų gauna namas, kuris patenka į kvartalinę renovaciją, papildomai tiek pat balų gali gauti 45 ir daugiau butų turintis namas. Tokių namų Raseinių rajone yra renovuota vos 10 procentų, todėl šis etapas yra pats palankiausias atsinaujinti daugiausiai butų turintiems namams. Mažieji namai turi mažiau galimybių dalyvauti renovacijos procese, bet jie gali patekti į rezervą, jei didžiųjų daugiabučių gyventojai nepareikš tokio noro ir atliks pinigų.

   Per pokalbius su žmonėmis SĮ „Raseinių butų ūkis“ direktorius G.Šulinskas pastebėjo įdomų dalyką – raseiniškiai stebisi, kodėl yra tokia dosni valstybė, kuri namų modernizacijai skiria didelę dalį lėšų. Pavyzdžiui, vidutiniam daugiabučiui Raseiniuose skiriama net apie 100 000 – 120 000 eurų. Įmonės darbuotojams pavyksta įrodyti, kodėl taip yra, jie nuolat ragina gyventojus pasinaudoti šia galimybe ir įšokti į nuvažiuojantį renovacijos traukinį.

   „Tikimės, kad patys aktyviausieji dar spės įšokti. Šiuo metu labai svarbu, kad Savivaldybė laiku parengtų Tarybos sprendimo projektą, kuriuo būtų patvirtinta kvartalinė renovacija. Iki vasario 1-osios turime pateikti visą dokumentaciją dėl renovacijos Aplinkos ministerijai, o iki kovo 1 dienos tikimės gauti atsakymą, ar numatyti atnaujinti Raseinių daugiabučiai namai papuola į valstybės finansinės paramos sąrašą. Spalio mėnesį turėtume sužinoti informaciją apie rezervinį fondą. Esame optimistai ir manome, kad bent 10–15 Raseinių daugiabučių pateks į paskutinį, ketvirtą, renovacijos etapą“, – pabrėžė SĮ „Raseinių butų ūkis“ direktorius G.Šulinskas.

Programos pristatymas

   2018 m. sausio 9 d. 15 val. Raseinių rajono savivaldybėje (II a. salėje) bus pristatyta Raseinių miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa. Joje bus pateikta bendra informacija apie kvartalus, programos tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimą ir priežiūrą. Taip pat bus pristatyti ir daugiabučių namų, numatomų modernizuoti IV etape, atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai.

   Kviečiami dalyvauti Savivaldybės tarybos nariai, Raseinių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, kurie numatomi modernizuoti IV etape, atstovai ir piliečiai, kuriuos domina šios programos parengimas ir tvirtinimas.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė