Socialinės paramos gavėjai gaus ir higienos prekių

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) skatina socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padeda siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis. Todėl pasitelkus partnerių organizacijas, tarp kurių yra ir Raseinių rajono savivaldybė, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.

   2017–2018 m. prašymus pateikusiems gyventojams bus dalinami 17 skirtingų rūšių maisto produktai, visi jie pasirinkti siekiant užtikrinti kokybiškesnę, subalansuotą žmonių mitybą. Maisto produktus 2018 m. gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183,00 Eur). Esant objektyvioms priežastims, Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais, tačiau asmens pajamos negali būti didesnės kaip 268,40 Eur per mėnesį.

   Maisto produktai gyventojams dalinami 6 kartus: vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais. 2018 m. pagal projektą pirmą kartą buvo nupirktos ir higienos prekės: muilas, šampūnas, skalbimo priemonės, dantų pasta ir dantų šepetėliai. Iš šių 5 prekių bus sudaromi 2 paramos krepšeliai, kurie žmonėms bus dalinami š. m. birželio ir gruodžio mėn. Norintiems gauti higienos prekių žmonėms nereikia pateikti atskirų prašymų – galioja prašymai, pateikti maisto produktams gauti. Tikimasi, kad ši parama palengvins žmonių gyvenimo sąlygas ir buitį.

   Birželį maisto produktų ir higienos prekių paketus turi gauti 4010 rajono gyventojų.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė