Sisteminga projektų eigos kontrolė

Savivaldybės ir jos administracijos vadovai bei specialistai planingai aptaria vykdomų projektų eigą, aiškinasi priežastis, trukdančias sklandžiai atlikti tam tikrus projektų etapus, numato problemų sprendimo būdus.

   Praėjusiame pasitarime, kuriame dalyvavo administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Darius Ulickas, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, detaliai buvo peržiūrėta kiekvieno projekto vykdymo eiga. Dalis rajonui svarbių projektų jau pradėti ir vyksta. Pasak specialistų, kai kuriems projektams iš vietos pajudėti trukdo tai, kad agentūros ilgai vertina viešųjų pirkimų dokumentus. Pavyzdžiui, dėl projekto „Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą“ VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) pateiktos darbų viešojo pirkimo sąlygos vertinamos jau beveik 1,5 mėn. Tikimasi, kad atsakymas bus gautas šiomis dienomis. Kol dokumentai nėra suderinti, negalima pradėti pirkimo.

   Tačiau net 10 projektų rangos darbų salygos jau yra patvirtintos. Šiuo metu vykdomi rangos darbų pirkimai dėl Raseinių miesto Aguonų, Žemaičių, Algirdo, Turgaus gatvių rekonstrukcijos, taip pat dėl Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimo, Berteškių kaimo bendruomenės namų aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams, Butkiškės kaimo viešosios erdvės sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poreikiams, viešosios erdvės Užkalnių kaime sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų poilsiui ir sportui, poilsio zonos įrengimo prie Žaiginio tvenkinio, Betygalos miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymo.

   Dėl Raseinių miesto Vilniaus gatvės rekonstrukcijos jau pasirašyta partnerystės sutartis ir pateikta Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Kai ji suderins pirkimų sąlygas su CPVA, bus skelbiamas rangos darbų pirkimas. Dėl Raseinių miesto prekyvietės atnaujinimo pasirašyta ES finansavimo skyrimo sutartis, rangos darbų pirkimo sąlygos taip pat išsiųstos į CPVA derinti.

   Pagal pateiktas praraiškas ES finansavimui gauti beveik visi projektai yra įvertinti. Šiuo metu dar vertinamos ir artimiausiu metu laukiama sprendimų dėl projektų paraiškų Gėluvos kaimo viešosios erdvės sutvarkymui ir pritaikymui gyventojų poreikiams, poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymui bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Ariogalos lošelyje-darželyje.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė