Paskirstytos lėšos 2018 m. Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos ir jaunimo pilietinių, socialinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui

Paskirstytos lėšos 2018 m. Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų įgyvendinimui.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-396 „Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų įgyvendinimui 2018 metais skirtų lėšų paskirstymo“ paskirstytos lėšos (4000 Eur), skirtos Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų finansavimui.

   Pagal Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatus paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti viešieji juridiniai asmenys, turintys ne mažiau kaip vieną patalpą, skirtą atviram darbui su jaunimu vykdyti. Buvo pateiktos 3 paraiškos.

   Vertinant projektus prioritetas buvo teikiamas projektams: reguliariai teikiantiems paslaugas jauniems žmonėms pagal atviro darbo su jaunimu principus (ne mažiau du kartus per savaitę jauniems žmonėms patogiu metu); planuojantiems įgyvendinti veiklas, pagrįstas jaunimo poreikiais, jaunų žmonių pasiūlytomis veiklomis ir orientuotos į jaunų žmonių poreikius; sudarantiems sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius; sudarantiems sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties; organizuojantiems individualų darbą jauniems žmonėms; organizuojantiems veiklas, skatinančias jauną žmogų tobulėti; turintiems atviro darbo su jaunimu patirties; numatantiems projekto rezultatų sklaidą; užtikrinantiems, kad projekto dalyviais būtų ne mažiau kaip 2/3 jaunų žmonių; paslaugą teikiantiems jaunimui tik esant jaunimo darbuotojui (gali būti ne pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas). Didžiausia vienam projektui galima skirti suma 2000 eurų.

   Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų įgyvendinimui 2018 metais paskirtas finansavimas projektams: VšĮ „Ariogalos tėkmė“ projektui „Laimingas jaunimas – mūsų ateitis“, kaimų bendruomenės „Steponkaimis“ projektui „Atvira jaunimo erdvė Steponkaimyje“, Raseinių rajono kultūros centro projektui „Atvira jaunimo erdvė Gruzdiškėje“.

   Finansavimą gavusios organizacijos (VšĮ „Ariogalos tėkmė“ ir kaimų bendruomenė „Steponkaimis“) turi sudaryti su Raseinių rajono savivaldybės administracija biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Raseinių rajono kultūros centro projektui įgyvendinti skirtos lėšos bus patikslintos biudžete.

Paskirstytos lėšos 2018 m. Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui 2018 metais skirtų lėšų paskirstymo“ paskirstytos lėšos (5000 Eur), skirtos Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektų finansavimui.

   Pagal Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatus paraiškas gali teikti Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės. Buvo pateiktos 7 paraiškos.

   Vertinant projektus prioritetas buvo teikiamas projektams: skatinantiems jaunų žmonių įgūdžių tobulinimą per neformalaus ir papildomo ugdymo metodus; skatinantiems jaunimo toleranciją; įtraukiantiems į projektą mažiau galimybių turintį jaunimą; puoselėjantiems savo kraštą; didinantiems jaunų žmonių aktyvumą ir pozityvumą; plėtojantiems socialinę atsakomybę; numatantiems projekto rezultatų sklaidą. Didžiausia vienam projektui skiriama suma iki 1000 eurų.

   Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui 2018 metais paskirtas finansavimas projektams: Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos Mokinių tarybos projektui „Ei, jaunimas, nemiegam!“; Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro Mokinių tarybos projektui „Mes renkamės gimnastiką“; asociacijos „Jaunųjų konservatorių lyga“ projektui „Pilietiškumo mokykla 2018“; Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos Ateitininkų Švč. Trejybės kuopos projektui „Mes – gyvenimo druska“; VšĮ „Ariogalos tėkmė“ jaunimo grupės „Ariogalos jaunimas“ projektui „Jaunimas – mūsų ateitis!“; Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Mokinių tarybos projektui „Ekspedicija po gimtąjį kraštą“; Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos Mokinių tarybos projektui „Mes kartu sudėję delnus, nuversime didžiausius kalnus“.

   Finansavimą gavusios organizacijos (asociacija „Jaunųjų konservatorių lyga“ ir VšĮ „Ariogalos tėkmė“) turi sudaryti su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriumi biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Kitoms biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Raseinių rajono savivaldybės taryba (Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija, Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla), projektams įgyvendinti skirtos lėšos bus patikslintos biudžete.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė