Seniūnai aptarė svarbius klausimus

Tradicinėje rajono seniūnų sueigoje, kurioje dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, direktoriaus pavaduotojas Gytis Šulinskas, grupė administracijos skyrių vedėjų, specialistų ir įmonių vadovų, kaip įprasta, buvo aptarti šiuo metu aktualūs seniūnijoms klausimai.

   Vienas tokių – seniūnijų ir jų teritorijose atliekančių darbus įmonių bendradarbiavimas. Tačiau jo galimybės, kad būtų pasiektas sėkmingas galutinis rezultatas, pasitarimo dalyvių teigimu, dar toli gražu neišnaudotos. Seniūnus informavęs, kur šiemet bus atliekami vandentvarkos darbai, UAB „Raseinių vandenys“ direktorius Stanislovas Bartkus pabrėžė, kad jų sėkmė dažnai priklauso ir nuo bendradarbiavimo su seniūnijomis bei su jų teritorijose dirbančiomis kitomis organizacijomis. Įmonės vadovo teigimu, šia linkme visiems reikia daugiau pastangų. Išklausę S.Bartkaus atsakymų į jų klausimus, seniūnai tvirtino, kad neretai stinga informacijos apie jų teritorijose įmonės atliekamus ir planuojamus darbus. Po diskusijų buvo sutarta bendradarbiavimo klausimui skirti daugiau dėmesio, kad šios problemos ateityje neliktų.

   Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Daugėlaitė ir šio skyriaus vedėjas Armandas Mockus priminė apie Lietuvoje jau įgyvendinamą kapinių skaitmeninį projektą. Šiuo projektu siekiama nufotografuoti kapų paminklus ir jų informaciją įkelti į interneto erdvę. Vėliau kiekvienas norintis gauti informaciją apie mirusį žmogų, suvedęs jo pavardę atitinkamoje interneto duomenų bazėje, gali sužinoti, apie mirusiojo palaidojimo vietą. Šią svarbią informaciją galima gauti atsisėdus prie kompiuterio. Pirmoji darbų stadija – inventorizuoti kapines ir duomenų bazę įkelti į internetą.

   Raseinių rajono seniūnijos taip pat turi sukrusti. Seniūnų sueigos dalyviai tarėsi, kokie darbuotojai gali įgyvendinti šį projektą ir nuo ko pradėti. Planuojama, kad pirmiausia bus skaitmenizuotos Šiluvos ir Viduklės seniūnijų kapinės, kuriose šia linkme jau žengti pirmieji žingsniai, taip pat projektas turėtų prasidėti Raseinių ir Ariogalos miestų kapinėse.

   Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas Robertas Pareigis pateikė informaciją dėl užimtumo programos, kuria siekiama įtraukti žmones į darbo rinką, įgyvendinimo seniūnijose. Šiemet tokių žmonių darbams atlikti skiriama mažiau nei pernai.

   Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė pranešė apie savivaldybėje esančius valstybės ir savivaldybės žemės sklypus, kurie gali būti pritaikyti gamybinei ar pramonės veiklai. Ši informacija bus pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.