Ariogaloje prasidės darbymetis

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“. Projektas finansuojamas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis. Planuojama kompleksiškai sutvarkyti Ariogalos miesto viešąsias erdves: įrengti centrinę miesto aikštę su prieigomis ir sutvarkyti Purvės parko teritoriją.

   Pernai gegužės 29 d. buvo pasirašyta Ariogalos miesto centrinės aikštės su prieigomis rangos darbų sutartis, kurios vykdymas dėl techninio projekto sprendinių koregavimo buvo atidėtas. Šių metų sausio 18 d. buvo pasirašyta Purvės parko viešosios infrastruktūros įrengimo rangos darbų sutartis. Jos vykdymas dėl numatytos technologinės darbų pertraukos šaltuoju metu atidėtas iki kovo 15 d.

   Ariogalos miesto seniūnijos salėje įvyko šio miesto aikštės įrengimo (kitos paskirties inžinerinio statinio (miesto aikštės) Vytauto g. (kad. nr. 720/0011:0115) Ariogalos mst., Raseinių r. sav.,) techninio projekto projektinių pasiūlymų viešinimo susirinkimas. Jame dalyvavusiems miesto gyventojams buvo pristatyti projektiniai pasiūlymai ir galimas miesto aikštės vaizdas po jos įrengimo. Techninio projekto rengėjai, atsižvelgę į gyventojų pasiūlymus, pakoregavo dabartinėje aikštėje kertamų medžių skaičių, kurį sumažino. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į parengtas dendrologų išvadas ir norint užtikrinti aikštės funkcionalumą, nebus šalinama daugiau kaip 25 vnt. medžių. Be to, bus genėjami tie medžiai, kuriuos būtina genėti.

   Susirinkimo metu ariogališkiai galėjo raštu pateikti pastabas dėl koreguojamo techninio projekto sprendinių. Į tuos pasiūlymus, kurie neprieštaravo techninio projekto rengimo riboms, buvo atsižvelgta. Prie miesto aikštės esančios pėsčiųjų perėjos bus įrengtas apšvietimas, kurio dabar nėra. Techninio projekto rengėjas raštu pateikė atsakymus gyventojams į jų išreikštus pastebėjimus.

   Ariogalos miesto aikštės techninio projekto tikslinimo procedūros turėtų būti užbaigtos iki šių metų kovo mėnesio pabaigos. Kartu su pavasarėjančia gamta šiame mieste įsisuks statybos darbų šurmulys.