Savivaldybės vadovai baigė gražią misiją

Besibaigiant 2018-iesiems, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Savivaldybės vadovai baigė savo gražią misiją – jubiliejinius gimtadienius šventusių rajono ilgaamžių senolių lankymą. Pastaruoju metu meras Algirdas Gricius, vicemerė Gitana Rašimienė ir mero patarėja Vaida Tunaitienė aplankė Viduklės, Raseinių, Ariogalos, Betygalos krašto jubiliatus. Iš viso per 2018-uosius pasveikinta arti 120-ies rajono ilgaamžių.

Lapkričio pabaigoje 90 metų jubiliejų pasitiko Viduklės gyventoja Vladislava Narušienė. Kilusi iš Aukštaitijos, Ukmergės rajono, šeimoje augo su 2 sesėmis ir 3 broliais, dabar iš visų tik viena Vladislava belikusi. Ji kartu su vyru atvyko gyventi į Raseinius – darbai atvedė. Moteris neslepia, kad iš pradžių svetimas kraštas nebuvo mielas, todėl nesiruošė čia ilgai užsibūti, tačiau šiandien Raseinių krašte skaičiuoja jau 57 pragyventus metus. Vladislava dirbo Blinstrubiškių globos namuose virėja, kartu su vyru užaugino sūnų ir dukrą, kurią prieš 25 metus išsivedė lemtis, o po 4 metų ten pat iškeliavo ir sutuoktinis. Jubiliatė dar kruta po namus, pati gamina valgį, o ja rūpinasi kartu gyvenantis sūnus, aplanko ir anūkė.

Gruodžio pirmą dieną 90-metį atšventė ariogališkė Elena Daugnorienė. Jubiliatė kilusi nuo Jurbarko krašto, Juodaičių. Su pirmu vyru moteris neilgai pagyveno kartu, jis dingo be žinios. Tuomet moteris pradėjo dirbti namų šeimininke Raseinių r. Tarosų k. Daugnorų šeimoje, nes šeimininkų sūnus Pranas buvo našlys su 2 vaikais, o pats po nelaimingo atsitikimo buvo netekęs abiejų rankų. Elena su Pranu pamilo vienas kitą, tačiau Praną su mama ir vaikais ištrėmė į Sibirą be teisės sugrįžti. Elena, sekdama paskui mylimąjį, su savo mama išvažiavo paskui juos. Jau Sibire susituokus gimė dvynukai Elena ir Antanas, o vėliau ir sūnus Petras. Sibire gyveno ilgai, ten ir vaikai baigė mokslus, sukūrė savo šeimas. Elena dirbo įvairius paprastus darbus, daugiausiai katilinėje, sugebėjo ir mėgo labai skaniai gaminti valgį. Ilgai negalėjo grįžti į Lietuvą, nors tam dėjo daug pastangų, rašė įvairius raštus. Tik 1990 m. pirmasis sugrįžo Pranas, o po metų ir pati Elena, jiedu apsigyveno Ariogaloje. Ilgaamžė sulaukė 9 anūkų, 9 proanūkių ir 2 proproanūkių, prieš 5 metus tapo našle. Senolė gyvena šiuo metu viena, bet ja rūpinasi iš Sibiro į Ariogalą sugrįžę gyventi sūnūs su marčiomis, kurios jau čia išmoko lietuvių kalbą.

Gruodžio pradžioje 90-metį pasitiko raseiniškė Zofija Bilvinienė. Gimusi ir augusi Raseinių žemėje, čia ir visą gyvenimą nugyveno. Su vyru užaugino 3 vaikus – dukrą ir du sūnus, sulaukė 3 anūkų. Moteris dirbo ūkiškus darbus, ilgus metus išdirbo veterinarijos vaistinėje, laisvalaikiu mėgo megzti. Prieš 35 m. anapilin iškeliavo jos sutuoktinis. Dabar jubiliatė gyvena apgobta dukters šeimos rūpesčiu.

Gruodžio pradžioje 90-mečio jubiliejų sutiko raseiniškė Birutė Vizgirdienė. Kilusi nuo Viduklės, užaugo kartu su dviem sesėmis. Sukūrusi šeimą pagimdė 3 vaikus, tačiau vieną iš dukterų palaidojo dar visai jaunutę, o į gyvenimą išleido sūnų ir dukrą, kurie padovanojo 4 anūkus, o šie – 6 proanūkius. Birutė visą gyvenimą daug ir sunkiai dirbo – tiek kolūkyje, tiek savame ūkelyje, gyvulius ir paukščius beaugindama. Prieš dešimtmetį tapusi našle, iš kaimo persikėlė į Raseinius, arčiau vaikų. Geros nuotaikos nestokojanti jubiliatė dabar gyvena prižiūrima dukters.

Gruodžio pirmoje pusėje 90 metų sukako Valerijai Vaicekauskienei. Gimusi Raseinių r. Ugionių k., ūkininko šeimoje, užaugo jau prie Dubysos, netoli Jurbarko r., Vozbutų k. Mokėsi Vilkijos gimnazijoje ir baigusi mokytojų kursus net 40 metų išdirbo pradinių klasių mokytoja. Dirbdama Jurbarko r. Armeniškių 8-metėje mokykloje, susipažino su būsimu vyru, ištekėjo. Šeima susilaukė dukters Birutės ir sūnaus Algimanto, kuris jau iškeliavęs anapus. Sulaukė 5 anūkų. Ilgą laiką su vyru gyveno Pikčiūnuose ir dirbo 10-metėje mokykloje. Valerija nuo pat mažens mėgo dainuoti, nes turėjo gerą balsą ir chore buvo soliste. Prieš 16 metų, po vyro mirties, persikėlė gyventi pas dukrą į Ariogalą. Ilgaamžė dar iki šios vasaros skaitė knygas, tačiau nusilpęs regėjimas atėmė šį malonumą.

Gruodžiui įpusėjus 90-metį atšventė raseiniškis Stanislovas Lozaitis. Kilęs nuo Užumedžio kaimo, tačiau visas gyvenimas prabėgo Raseiniuose. Šiandien su žmona skaičiuoja daugiau kaip 60 metų kartu nugyventų metų, per kuriuos užaugino sūnų ir dukrą, sulaukė 3 anūkų ir 2 proanūkių. Stanislovas dirbo vairuotoju – nesuskaičiuojami tūkstančiai kilometrų nuvažiuota, ir jokių avarijų nepatirta. Sutuoktiniai dar palyginti geros sveikatos ir gyvena kartu su dukters šeima.

Gruodžio viduryje 90-metį pasitiko betygališkė Adelė Bakutienė. Gimusi Betygalos valsčiaus Liktėnų kaime, smulkaus ūkininko šeimoje, augo su 4 broliais. Pradžios mokykloje baigė 4 klases. Dirbo tėvų ūkyje, slaugė mamą. 1954 m. sukūrė šeimą. Dirbo kolūkyje laukininkystės brigadoje, vėliau fermoje melžėja. Kartu su vyru užaugino dvi dukras ir sūnų, turi 5 anūkus ir 4 proanūkius. Jubiliatė gyvena Betygaloje, nuolat prižiūrima sūnaus. Ji yra šviesaus proto, noriai bendraujanti, labai mėgsta skaityti, domisi politika.

Gruodžio antroje pusėje 90 metų sukako Jonui Rupeikai. Gimęs Betygalos žemėje, Ugionių k., augo su trimis broliais ir keturiomis seserimis smulkaus ūkininko šeimoje. 1955 m. sukūrė šeimą, užaugino 3 dukras ir sūnų, turi 4 anūkus ir 3 proanūkius. Dirbo kolūkyje laukininkystės brigadoje, namuose vertėsi ūkiškai. Vos prieš porą mėnesių Jonas neteko savo brangios sutuoktinės, su kuria visą gyvenimą nugyveno. Jubiliatas gyvena nuostabioje Dubysos pakrantėje, Ugionių kaime, nuolat prižiūrimas vaikų. Laisvalaikiu vis dar pažvejoja ir laiko bites.

Gruodžio pabaigoje 90-metį pasitiko Betygalos kraštietė Zofija Kaupienė. Gimusi Ročiškės k., smulkaus ūkininko šeimoje, augo kartu su seserimi. 1955 m. sukūrė šeimą. Dirbo kolūkyje lauko darbininke, vėliau fermoje įvairius darbus. Labai mėgo skaityti, megzti. Kartu su vyru užaugino 2 dukras ir 2 sūnus, turi 10 anūkų ir 16 proanūkių. Šiuo metu senolė gyvena pas dukrą Milašaičiuose, apsupta artimųjų meile ir dėmesiu.

Pačiose Naujųjų metų išvakarėse 90-metį atšventė ariogališkis Pranas Jankūnas. Gimęs Negirvos k., augo 5 vaikų šeimoje. Beveik 4 metus praleido karinėje tarnyboje, net Kurilų salose tarnavo, Baikalo ežerą matė… Grįžęs po tarnybos kariuomenėje Raseinių žemės ūkio mokykloje įgijo traktorininko specialybę. Dirbo traktorininku, brigadininku MSMV. Vėliau mokėsi vairuotoju ir dirbo kolūkyje „Tarybinis kelias“. Apsigyveno Ariogaloje ir vėl grįžo dirbti į MSMV. Turėjo net savo brigadą, dirbo vairuotoju ir vežiojo cementą. Dirbo dar ir pensijos sulaukęs. Su žmona Marijona santuokoje gyvena jau 64 metus. Užaugino 2 dukras ir sūnų, turi 5 anūkus. Jubiliatas yra guvaus proto, nes turi pomėgį žaisti šachmatais. Mėgsta ir televizijos žaidimą „Teleloto“ – vasarą sėda ant dviračio ir pats nulekia į parduotuvę loterijos bilietų.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė