Apžvelgė pirmosios savaitės darbus ir planus

Įvyko eilinė spaudos konferencija, kurios metu Savivaldybės meras Algirdas Gricius ir administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas atsakė į vienintelio atvykusios žurnalisto Mariaus Aleksiūno kausimus.

Savivaldybės vadovai trumpai apžvelgė pirmosios metų savaitės darbus, kurie daugiausia susiję su dokumentacijos tvarkymu, įvairiomis ataskaitomis ir pan. Meras informavo, kad šią savaitę kartu su administracijos direktoriumi vyks į Vyriausybę, kur bus tariamasi dėl Kryžkalnio memorialo plėtros – planuojama šioje teritorijoje pastatyti paminklą ne tik Kęstučio apygardos, bet visos Lietuvos partizanams. Šią savaitę meras taip pat yra suplanavęs su švietimo įstaigų vadovais pasitarimą, kurio metu bus apžvelgti praėję metai ir aptarti šiemet laukiantys iššūkiai.

Žurnalistas domėjosi šių metų savivaldybės biudžeto formavimu ir lėšų poreikiu. Savivaldybės vadovai informavo, kad dar praėjusių metų pabaigoje buvo svarstomos Strateginio veiklos plano programos, ir į tai atsižvelgiant bus dėliojamas 2019-ųjų metų biudžetas. Pažymėta, kad iš įvairių savivaldybės įstaigų, visuomeninių organizacijų, gyventojų yra gauta kone šimtas prašymų dėl lėšų skyrimo įvairiems poreikiams ir darbams atlikti, tačiau šiemet visų jų patenkinti tikrai nepavyks. Skirstant biudžeto lėšas prioritetas bus teikiamas regioninių projektų įgyvendinimui, pradėtiems darbams tęsti ir pan. Visgi tikimasi, kad apie 30 proc. neplanuotų prašymų išeis patenkinti, o kiti bus įtraukti į ateinančių metų strateginį planą.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė