Rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginis veiklos planas

2019 m. gruodžio 10 d. Raseinių rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. M-207 delegavo tarybos narius į nuolatinę strateginio planavimo darbo grupę, kurioje 2020 m. sausio 6 – 9 d. bus svarstomi Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programų projektai.

 

 Programos kodas

Programos pavadinimas

Programos koordinatorius

01

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjas 

02

Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

03

Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

04

Kūno kultūros ir sporto programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

05

Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjas

06

Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

07

Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo programa

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

08

Rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

09

Kaimo plėtros programa

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas

10

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas

11

2020-2022 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas

12

Aplinkos apsaugos programa

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

  

   Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus 2020-2022 m. strateginį veiklos planą, bus rengiamas ir š. m. vasario mėn. tvirtinamas 2020 m. Savivaldybės biudžetas.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė