Pateiktos dvi paraiškos pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Raseinių rajono savivaldybės administracija pateikė dvi paraiškas pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ kvietimą. Tai projektai „Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos“ ir „Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas“. Jei Raseinių rajono VVG ir Nacionalinė mokėjimo agentūra paraiškas įvertins teigiamai, projekto „Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos“ įgyvendinimo metu planuojama gimnazijos stadione įrengti bėgimo takus su lietaus nuotekų sistema, šuolio į tolį sektorių, suoliukus ir šiukšliadėžes. Tai leis sudaryti patogesnes sąlygas mokinių kūno kultūros pamokoms, skatins gyventojus aktyviau leisti savo laisvalaikį. Bendra planuojama projekto vertė – 75633,95 Eur, iš jų 80 proc. ES lėšos – 60507,16 Eur, Savivaldybės 20 proc. lėšų – 15126,79 Eur.

   Projekto „Automobilių stovėjimo aikštelės prie Paliepių seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas“ metu numatoma naujai įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, pėsčiųjų taką, dviračių stovą bei apšvietimo stulpus. Bendra planuojama projekto vertė – 61524,79 Eur, iš jų 80 proc. ES lėšos – 49219,83 Eur, Savivaldybės 20 proc. lėšų – 12304,96 Eur. Sukurta infrastruktūra sudarys patogesnes sąlygas kaimų bendruomenės „Sujainiai“ nariams, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Paliepių filialo bei Paliepių seniūnijos lankytojams.