Rengiamas naujas regionų kultūros finansavimo modelis

 Lietuvos kultūros taryba (LKT) kartu su LR kultūros ministerija rengia naują regionų kultūros finansavimo modelį – Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo tvarkos aprašą.

   Anot Kultūros ministerijos, tolygios kultūros ir meno raidos regionuose modelio tikslas – užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir atokiau nuo jų esančių miestų bei miestelių. Numatoma, kad prie LKT bus sudaryta 10 regioninių kultūros tarybų (RKT), kurių veikla aprėps apskričių geografines teritorijas. Į RKT sudėtį bus įtraukta po du atstovus iš kiekvienos savivaldybės, ir vieną atstovą deleguos LKT. Šios tarybos vertins ir atrinks finansuoti pateiktus kultūros projektus. Kultūros ministerija skelbia, kad paraiškas šiuo metu baigiamo rengti regionų kultūros finansavimo modelio programai bus galima teikti jau šį rudenį, paskelbus pirmąjį 2019 m. finansavimo konkursą.

   Raseinių rajono savivaldybė, kaip ir visos šalies savivaldybės, sulaukė kvietimo teikti pasiūlymus dėl Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašo sudarymo tvarkos aprašo. Savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė aptarė šį klausimą su Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiąja specialiste Silvija Čižaite-Rudokiene, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktore Birute Kulpinskaite, Kultūros centro atstove.

   Pasitarimo metu išsakytos abejonės dėl naujojo regionų kultūros finansavimo modelio efektyvumo ir nutarta teikti pastabas, kad tvarkos apraše būtų išgryninti paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų teikėjai turi būti išsamiai supažindinti su paraiškų vertinimo rezultatais ir ekspertų išvadomis, taip pat turi būti numatyta vertinimo apskundimo tvarka.

   Su Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos rengiamu nauju regionų kultūros finansavimo modeliu galima susipažinti čia  http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiamos-konsultacijos-su-visuomene

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė