Raseinių rajono kaimo bendruomenės aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje

 Raseinių rajone veikia 62 kaimo bendruomenės, jos vienija apie 5593 narių. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistai nuolat konsultuoja kaimo bendruomenes projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. 2019 m. rajono kaimo bendruomenės labai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje.

   Savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšų gavimui paraiškas pateikė 53 kaimo bendruomenės, joms iš viso skirta 33542,55 Eur. Dėl prisidėjimo prie kitų projektų – kofinansavimo lėšų, kreipėsi 22 kaimo bendruomenes, joms skirta 32679 Eur. Galime pasidžiaugti, kad rajono kaimo bendruomenės ne tik naudojosi Savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšomis, bet nuolat ieškojo kitų galimybių gauti projektų finansavimą. 2019 m. net 42 kaimo bendruomenės rengė mažesnius ar didesnius projektus ir gavo finansavimą 77 projektų vykdymui, iš viso už 237.716,96 Eur. Daugiausiai lėšų gavo Steponkaimio kaimų bendruomenė – 5 projektai, 24486,00 Eur; Paupio: 4 projektai – 22800 Eur; Ramonų – 5 projektai, 22651,72; Betygalos – 4 projektai, 19219,00 Eur; Sargelių – 3 projektai 18913,00 Eur; Kaulakių – 5 projektai, 17203,13 Eur; Užkalnių – 5 projektai 15061,64 Eur; Žaiginio – 4 projektai, 13171,88 Eur. Reikia pažymėti, kad Gynėvės, Verėduvos, Mirklių, Ramonų ir Norgėlų kaimo bendruomenės turi pasirašiusios paramos sutartis su Raseinių rajono vietos veiklos grupe „Raseinių krašto bendrija“ dėl viešųjų erdvių tvarkymo projektų, tačiau lėšas naudos tik 2020 metais, todėl į 2019 m. projektų sąrašą nėra įtrauktos (arba įtraukta dalis lėšų). Raseinių rajono kaimo bendruomenės daugiausia gavo lėšų teikdamos projektus šiems konkursams:

   1. Žemės ūkio ministerijos nacionalinės paramos kaimo bendruomenių projektų konkursui Raseinių rajono kaimo bendruomenės pateikė 21 paraišką, iš jų finansavimą gavo 16 projektų. Bendra gauta paramos suma – 58128,33 Eur. Finansavimą gavo Lakštučių, Butkiškės, Šaltuonos, Užkalnių, Ilgižių, Paupio, Anžilių, Ramonų, Mirklių, Kaulakių, Gervinės, Skirmantiškės, Gintaro, Slabados, Berteškių ir Betygalos kaimo bendruomenės.

   2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vykdymui Raseinių rajono savivaldybei buvo skirta 22839 Eur. 28 kaimo bendruomenės įgyvendino projektų už 17300 Eur. Konkursui paraiškas teikė Šaltuonos, Gervinės, Ramonų, Ilgižių, Kalnujų, Mažosios Viduklės, Sujainių, Viduklės, Girkalnio, Ariogalos, Gėluvos, Lyduvėnų, Akstinų, Betygalos, Steponkaimio, Gruzdiškės, Kaulakių, Vosiliškio, Katauskių, Šiluvos, Berteškių, Lenkelių, Sargelių, Palendrių, Žaiginio, Skirmantiškės, Gabšių, Užkalnių kaimo bendruomenės.

   3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centrų finansavimą gavo 4 rajono kaimo bendruomenės: Betygalos, Sargelių, Steponkaimio, Paupio, bendra gauta paramos suma – 60380 Eur.

   4. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų veiklos rėmimo programos lėšas gavo Steponkaimio, Betygalos, Saugailių, Pašešuvio, Užkalnių, Sargelių, Žaiginio ir Paupio kaimo bendruomenės, iš viso 23364 Eur.

   5. Raseinių rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas gavo 4 kaimo bendruomenės: Kaulakių, Butkiškės, Paupio, Užkalnių, bendra gauta paramos suma – 1932 Eur.

   6. Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ priemonės srities „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ lėšas gavo 11 kaimo bendruomenių: Ramonų, Dumšiškių, Mirklių, Steponkaimio, Butkiškės, Biliūnų, Katauskių, Žaiginio, Norgėlų, Palukščio, Kaulakių, bendra gauta suma – 44503 Eur.

   7. Raseinių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamame projekte „Kompleksiškai teikiamos paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje“ dalyvavo Užkalnių, Ramonų, Žaiginio bendruomenės, bendra gauta suma 22218,86 Eur.

   8. Raseinių rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui Kaulakių kaimo bendruomenė gavo 7700 Eur.

   9. Raseinių rajono savivaldybės atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų finansavimui paramą gavo Steponkaimio bendruomenė -1700 Eur.

   2019 m. Vidaus reikalų ministerija Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurse Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenei skyrė antrąją vietą ir paskatinamąją 700 Eur premiją. Žaiginio bendruomenė „Bitupis“ nugalėjo respublikiniame konkurse „Veikliausia saugios kaimynystės grupė 2019“ ir gavo 1000 Eur premiją. Betygalos seniūnija kartu su seniūnijoje veikiančiomis kaimo bendruomenėmis tapo nacionalinio seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ laureate ir gavo 8000 eurų premiją.

   2020 m. rajono kaimo bendruomenėms bus taip pat darbingi. Raseinių rajono vietos veiklos grupei „Raseinių krašto bendrija“ yra pateiktos 11 kaimo bendruomenių paraiškos, iki vasario pabaigos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paraiškas renka Nacionalinė mokėjimo agentūra, paraiškas bendruomenės teikia ir kitiems konkursams.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė