Projektas Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

Projekto vykdytojas: Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 29 d. – 2021 m. birželio 29 d. 

Projekto kodas:Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-21-0006 

Bendra projekto vertė: 182441,85 EUR 

   Raseinių rajono savivaldybės visuomenės biuras įgyvendina projektą „Raseinių rajono sveikatos stprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą  Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-21-0006,finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“.

Projekto tikslas: Pagerinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą bei suformuoti pozityvius sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto aprašymas:

   Raseinių rajone susiduriama su padidėjusiu sergamumu ir mirtingumu nuo kraujotakos sistemos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų, padidėjusiu sergamumu lytiškai plintančiomis ligomis, mirtingumu nuo piktybinių navikų,

   Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą bei suformuoti pozityvius sveikos gyvensenos principus. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos veiklos, kurių metu tikslinės grupės gyventojai bus šviečiami sveikatinimo temomis, informuojami apie sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo naudą, ligų prevenciją. Bus organizuojami sveikatingumo skatinimo renginiai, filmų apie sveiką gyvenseną peržiūros, šeimų sveikatingumo renginiai, pirmosios pagalbos ir sveikatingumo seminarai, stovyklos, įrengti informaciniai šviečiamieji ekranai, sukurta mobili aplikacija. Viso projekto veiklose dalyvaus 1287 dalyviai, iš jų – 1000 unikalių dalyvių. Tikimasi, kad po projekto įgyvendinimo bus padidintas gyventojų sveikatos raštingumas, įdiegti pozityvūs sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė