Projektas Ariogalos mieste juda į priekį

 Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“. Projekto vykdymo kontrole ir darbų užbaigimui reikalingų atlikti veiksmų planavimu domėjosi objektuose apsilankę Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė ir Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, projekto vadovas Egidijus Alijauskas.

   Savivaldybės atstovai pirmiausia apžiūrėjo aikštę prie abiejų Ariogalos seniūnijų ir viešą erdvę prie kultūros centro. Apžiūroje dalyvavo ir šioje statybvietėje dirbančios UAB „Tilta“ statybos darbų vadovas Audrius Dargis. Tuo metu rangos darbai nebuvo vykdomi.

   Apžiūros rezultatai buvo aptarti ir įvertinti Ariogalos seniūnijoje. Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja I.Antanaitienė priminė, kad projektas vykdomas gavus ES struktūrinių fondų investicijas. 2019 m. rugpjūčio 31 d. baigsis projekto finansavimo ir administravimo sutartis, todėl UAB „Tilta“ privalo laiku ir kokybiškai užbaigti rangos darbus. Statybos darbų vadovo A.Dargio teigimu, darbai bus užbaigti iki rangos darbų sutartyje numatyto termino – iki 2019 m. spalio 10 d. Anksčiau užbaigti projekto nepavyks dėl darbų vykdymo metu vykusio projekto tikslinimų. Dėl to Savivaldybės administracija turės kreipti į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą dėl projekto finansavimo termino pratęsimo.

   Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad reikia sutvarkyti reikalingus dokumentus dėl kai kurių darbų pakeitimų: dėl fontano, aikštės takų bei žalių zonų, elektros, vandentiekio bei nuotekų. Šį penktadienį planuojama pateikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir UAB „Tilta“ pasirašyti papildomą susitarimą prie „Kitos paskirties inžinerinio statinio Vytauto g. (kad. Nr. 7201/0011:0115) Ariogalos m., Raseinių r. sav. statybos rangos darbų“ sutarties. Pasirašius papildomą susitarimą, UAB „Tilta“ nuo liepos 15 d. toliau vykdys rangos darbus šioje statybvietėje.

    Projekto vykdymo kontrolė buvo tęsiama Purvės parke tarp Taurupio, Žemaičių, Gėlių ir D.Rudzinsko gatvių. Čia rangos darbus atliekanti UAB „Brosta“ turi juos užbaigti iki 2019 m. liepos 15 d. Šiuo metu dar neįrengtas 1 takas su atsijų danga, 1 takas su medine danga ir 1 žaidimo aikštelė. Savivaldybės administracijos direktorius E. Jonyla sulaukė gyventojų nusiskundimų dėl šiame parke įrengiamų takų su atsijų danga, kuri kelia nepatogumų pėstiesiems ir dviratininkams. Parko lankytojų netenkina ir plastikiniai tako bortai.

    Šiandien administracijos direktoriaus iniciatyva įvyko jo ir šį projektą kuruojančių Savivaldybės administracijos specialistų bei rangovo UAB „Brosta“ atstovų ir techninio prižiūrėtojo Vytauto Juškevičiaus pasitarimas dėl šio objekto užbaigimo, įvertinant ir keliamą klausimą dėl takų su atsijų danga. Buvo pabrėžta, kad darbai neturi būti priimti tol, kol takai nebus tinkamai įrengti. UAB „Brosta“ pažadėjo užbaigti darbus laiku ir juos atlikti taip, kaip numatyta techniniame projekte.