Projektams – padidintas dėmesys

Darbiniame pasitarime, kuriame dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, skyrių vedėjai, atsakingi specialistai, projektų vadovai ir koordinatoriai pateikė informaciją apie jų kuruojamų projektų vykdymo eigą. Projektus pristatė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė. Projektų vadovai informavo apie įvykdytas užduotis ir priežastis, trukdančias sklandžiai atlikti tam tikrus projektų etapus, taip pat buvo aptarti veiksmai dėl problemų sprendimo ar derinimo.

    Iki šio susirinkimo dalyje projektų jau užbaigti darbai: atliktas Raseinių miesto Mokyklos gatvės dalies kapitalinis remontas, Kalnujų miestelio viešoji erdvė atnaujinta ir pritaikyta visuomenės poreikiams, Katauskių kaimo viešoji erdvė taip pat sutvarkyta ir pritaikyta gyventojų poreikiams, įrengta poilsio zona prie Žaiginio tvenkinio ir t.t. Baigiami vykdyti šie projektai: Girkalnio miestelio tvenkinio išvalymas, Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą (atnaujinta sporto salė, liko įrangos ir baldų montavimo darbai), Socialinės priežiūros paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje (nakvynės namų įrengimas Raseinių mieste), Raseinių rajono savivaldybės turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra, Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje (liko įsigyti 11 būstų).

  Dalis projektų vykdomi ar bus pradėti užbaigus projektavimą ir rangos darbų pirkimus. Tęsiami darbai ir sudėtingesniuose projektuose: Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves, Raseinių rajono kultūros centro rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje, Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, Raseinių miesto prekyvietės, poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio atnaujinimas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lošelyje-darželyje), Raseinių m. bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, Šaltinio progimnazijoje) ir t..t. Iš rangovų reikalaujama, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir nustatytais terminais.

   Taip pat buvo pabrėžta ir paprašyta projektus kuruojančių specialistų skirti kuo didesnį dėmesį vykdant sutarties priežiūros kontrolę: priimant prekes, darbus ar paslaugas patikrinti, ar pirkimo objektas atitinka tai, kas numatyta sutartyje, ar pateikiama sutartyje nustatytais įkainiais, terminais, ar sutartį vykdo joje nurodyti asmenys ir pan. Jei vėluojama, taikyti sutartyje numatytas sankcijas, nuo kurių taikymo pradžios informuoti paslaugų teikėjus ar rangovus raštu.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė