Pristatyta strateginio plano įgyvendinimo 2017 metų ataskaita

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja, atliekanti Ekonomikos ir ūkio departamento direktoriaus funkcijas, Indrė Antanaitienė Nuolatinei strateginio planavimo darbo grupei ir Strateginės plėtros komisijai pristatė Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą.

   Pristatyme dalyvavo Strateginės plėtros komisijos pirmininkas meras Algirdas Gricius, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, mero patarėja Vaida Tunaitienė, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, direktoriaus pavaduotojas Darius Ulickas, administracijos skyrių vedėjai, specialistai. Į pristatymą buvo kviesti ir Savivaldybės tarybos nariai, priklausantys Strateginės plėtros komisijai, tačiau nei vienas iš jų neparodė susidomėjimo ir neatvyko.

   I.Antanaitienė priminė, kad plėtros iki 2020 metų vizija – Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti, ir įvardijo 4 prioritetus: žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas, gyvenimo kokybė ir saugumas, piligriminio turizmo, verslo, pramonės ir žemės ūkio plėtrai palankios aplinkos formavimas, žmogaus ir aplinkos sandara. Per 2017 m. buvo suplanuota įgyvendinti 141 strateginio plano priemonę, pavyko įgyvendinti 110, pradėtos vykdyti 25 priemonės, o 6 neįvykdytos. Priemonių įgyvendinimui per 2017 m. panaudota 7,91 mln. Eur.

   Daugiausia diskusijų kilo dėl priemonių, kurių nepavyko įgyvendinti. Savivaldybės meras Algirdas Gricius atkreipė dėmesį, kad tam įtakos turėjo ne tik lėšų trūkumas, bet ir LR teisės aktų pasikeitimai bei valstybės vykdoma politika. Administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas pareiškė, kad strateginio planavimo specialistai turėtų daugiau dėmesio skirti ryšiams su užsienio ir mūsų šalies investuotojais, tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Ataskaitos rengėjai atkreipė dėmesį į Savivaldybės vadovų pastabas ir papildė projektą.

   Ataskaitos projektas išsiųstas Socialiniams ir ekonominiams partneriams el. paštu. Gavus jų pastabas, jis bus papildytas ir teikiamas svarstyti birželio 21 d. Savivaldybės tarybos posėdžio metu. 

   Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitos pristatymas »»»

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė