Plečiamas bendradarbiavimas su šalies slaugytojų bendruomene

Siekdamas sustiprinti bendradarbiavimą su šalies slaugytojų bendruomene ir įgalinti ją teigiamiems pokyčiams, formuojant pažangią slaugos politiką Lietuvoje, šiandien, balandžio 8 d., sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys patvirtino naujos sudėties Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių įgyvendinimo priežiūros komitetą. 

Į naujai patvirtinto Komiteto sudėtį įtraukti daugiaprofilinių ligoninių slaugytojų atstovai, slaugytojus vienijančių nevyriausybinių organizacijų ir slaugytojus rengiančių aukštojo mokslo institucijų – universitetų ir kolegijų – deleguojami asmenys. 

Ministro A. Dulkio teigimu, slaugytojų vaidmuo sveikatos priežiūros procesuose tampa itin reikšmingas, visuomenė pagrįstai vis labiau linkusi pasitikėti slaugytojų kompetencijomis, todėl dėmesys slaugos bendruomenei, jos augimui, tobulėjimui ir vieningam balsui yra būtinas.

„Slaugytojas yra lygiavertis sveikatos priežiūros procesų dalyvis, jo svarba yra neįkainojama. Dėl to, prisipažinsiu, turiu didelių lūkesčių Komiteto darbui, nes esminiai pozityvūs pokyčiai – vertybine, motyvacine ir profesine prasme – galimi tik tuomet, kai juose kartu tiesiogiai dalyvauja tie, kuriuos tie pokyčiai paliečia“, – sako ministras ir pasidžiaugia, kad, vykdant sveikatos priežiūros reformą, numatytas tikslinis finansavimas slaugytojų diabetologų, specialiosios praktikos slaugytojų skaičiui padidinti, šeimos gydytojo komandoje dirbančių slaugytojų kompetencijų tobulinimui ir slaugos paslaugų kokybės gerinimui.

Svarbiu Komiteto veiklos tikslu išlieka efektyvus Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 metų gairių įgyvendinimas. Be to, atsižvelgdami į šiandienes slaugos srities aktualijas ir ateities prognozes, Komiteto nariai kartu imsis veiksmų, formuosiančių slaugytojo profesijos prestižą keliančią ir slaugos paslaugas gerinančią slaugos politiką Lietuvoje, atitinkančią Pasaulio sveikatos organizacijos slaugos ir akušerijos strategines kryptis ir prioritetus. 

Bendradarbiavimo veikla bus orientuota ne tik į pasaulinės slaugos politikos strategines kryptis ir prioritetus, bet ir į Vyriausybės programoje numatytos iniciatyvos „Kompetentingas ir adekvačiai apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ įgyvendinimą, t. y. slaugos darbuotojų kvalifikacijos įgijimo ir veiklos licencijavimo sistemos peržiūrėjimą, profesinių draugijų savivaldos stiprinimą, kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčius, slaugytojų kompetencijos vertinimą, darbo sąlygų gerinimą.

SAM Spaudos tarnyba