Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje

 

Raseinių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2022 m. balandžio 6 d. įsigaliojo Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-254 „Dėl kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmuo (fizinis ar juridinis), kuris apgyvendino ukrainiečius ir siekdamas gauti kompensacijas už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – kompensacijos), kreipiasi į seniūniją, pagal būsto registracijos vietos adresą, o kai būstas yra Raseinių mieste – į Socialinės paramos skyrių adresu: Vytauto Didžiojo g. 17, Raseiniai. Kreipiantis dėl kompensacijų būtina pateikti būsto panaudos sutartį (rekomenduojamos sutarties pavyzdys pridedamas), kurioje nurodyta:
  • būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpis;
  • apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičius;
  • sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.
   Kompensacijos pradedamos mokėti nuo antrojo mėnesio nuo būsto panaudos sutarties sudarymo dienos. Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma. Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu panaudos pagrindais suteikus būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, kompensacijos skiriamos iš naujo.
 
 
Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė