Pernai finansuota penktadaliu daugiau projektų visuomenės sveikatai stiprinti

Trečiadienį Ministrų Kabinetui pristatyta Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikla 2018 metais ir rezultatai. Pernai finansuota penktadaliu daugiau projektų nei užpernai, nukreiptų į sveikos gyvensenos formavimą ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimą.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, svarbu tai, kad fondas leidžia įgyvendinti universalias visuomenės iniciatyvas, kaip stiprinti visuomenės sveikatą. Nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kitos organizacijos gali siūlyti bei įkūnyti savo idėjas ir taip prisidėti prie aktualių problemų sprendimo.

„Nuo į prevenciją orientuotų projektų, mokslinių tyrimų iki visuomenės nuostatų keitimo – Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas leidžia reaguoti kasmet į tuo metu aktualias visuomenės sveikatos problemas ir ieškoti būdų, kaip jas spręsti. Svarbiausia, kad tos veiklos kuria realią naudą žmonėms, leidžia išbandyti naujas priemones, kuria pokytį visuomenėje“, – sako ministras A. Veryga.

Pernai iš viso fondo lėšomis finansuoti 27 prevenciniai, 5 moksliniai bei 8 socialinės reklamos projektai. Taigi iš viso – 40 projektų, jiems paskirstyta per 2,71 mln. eurų. Palyginimui: 2017 metais finansuoti 34 projektai, paskirstyta daugiau kaip 1,25 mln. eurų.

Prevencijos srityje 2018 metais įgyvendintos veiklos apėmė sveikatos stiprinimo iniciatyvas darbovietėse, rizikos veiksnių prevenciją sergant onkologinėmis ar kraujotakos sistemos ligomis, psichinę ar fizinę negalią turinčių žmonių ir jų artimųjų įtraukimą į sveikatos stiprinimo veiklas. Tarp projektų – ir pagalbos linija norintiems mesti rūkyti, tabako, kitų žalingų medžiagų vartojimo prevencijos iniciatyvos. Taip pat programų, skirtų šeimų psichologiniam atsparumui didinti, pritaikymas ir diegimas.

Fondas taip pat sudarė galimybes atlikti mokslinius tyrimus. Tarp jų tokios temos kaip sveikos gyvensenos ir priklausomybių prevencijos skatinimas ekonominėmis priemonėmis, remiantis kitų šalių gerąją praktika bei parengiant praktines rekomendacijas Lietuvai, sveikatos stiprinimo paslaugų poreikis ir prieinamumas senjorams, natrio ir jodo efektyvumas bei jo poveikis Lietuvos gyventojų sveikatai ir kitos.

Tęsta plataus masto, įvairiapusė socialinė kampanija „Rinkis gyvenimą“, skirta keisti žmonių nuostatas, susijusias su nesveiku gyvenimo būdu, alkoholio, tabako gaminių vartojimu, savižudybėmis, smurtu prieš vaikus bei artimoje aplinkoje. Kampanija siekiama formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į šiuos reiškinius, supratimą, kad šių reiškinių išgujimas iš visuomenės yra kiekvieno atsakomybė ir pareiga.

Apie Valstybinį visuomenės sveikatos stiprinimo fondą:

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas veiklą pradėjo 2016 metais. Jo lėšos naudojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus.

Sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo priima fondo taryba, kurios sudėtį 5 metams tvirtina Vyriausybė. Tarybą sudaro 14 narių, tarp jų – ministerijų, savivaldos, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Nacionalinės sveikatos tarybos atstovai.

Taryba tvirtina Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis remiamų projektų sritis ir jų prioritetus, skelbia konkursus projektams atrinkti, nustato projektų atrankos kriterijus, priima sprendimus skirti arba neskirti lėšas pateiktiems projektams.

Fondo lėšas sudaro Vyriausybės nustatytas praėjusių metų faktinių įplaukų procentas iš akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, bei įplaukų iš lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.

SAM Spaudos tarnyba