Patvirtintos ugdymo įstaigų veiklos ataskaitos

Vakar įvyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 48-asis posėdis, kurio metu apsvarstyti ir patvirtinti 34 sprendimų projektai. Dauguma darbotvarkės klausimų – rajono ugdymo įstaigų 2017 m. veiklos ataskaitos, kurias pristatė Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis. Visoms ataskaitoms po diskusijų Tarybos nariai pritarė.

   Diskusijos kilo dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo sprendimo projektu numatyta reorganizuoti Paupio mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungimo būdu, prijungiant prie Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos.


   Paupio mokykloje-daugiafunkciame centre šiuo metu mokosi 23 1-8 klasių mokiniai (3 komplektai), 8 ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 4 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Savivaldybės meras ir švietimo specialistai vasario pradžioje buvo susitikę su Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene. Mokyklos direktorius pateikė argumentus, kodėl mokiniai norėtų mokytis Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje ir įvardijo pagrindines dvi priežastis: geresnis susisiekimas su Raseinių miestu, dauguma mokinių ketina tęsti mokymąsi Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje. Po reorganizavimo Paupio mokykla-daugiafunkcis centras tampa Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkciu centru, kur bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos.


   Mokinių vežiojimo maršrutą reikės koreguoti paaiškėjus mokinių srautams ir galutiniams mokinių ir jų tėvų apsisprendimams. Didelių pasikeitimų ir išlaidų neprognozuojama. Kiek etatų ir kurie bus po mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo nenaudojami, tarsis reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios mokyklų direktoriai sudarant reorganizavimo sąlygas. Galutinį sprendimą priims rajono Savivaldybės taryba, tvirtindama Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos didžiausią leistiną darbuotojų skaičių.
   Posėdžio metu išaiškinę visas reorganizacijos detales, Tarybos nariai sprendimo projektui pritarė.
   Išnagrinėjus ir patvirtinus darbotvarkės klausimus, posėdžio pabaigoje Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Jociūtė pateikė informaciją apie Raseinių miesto tikslinės teritorijos veiksmų vykdymo eigą – Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą, su kuria galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje Kauno regiono integruotos teritorijos vystymo programos ataskaitos »»»

 Posėdžio vaizdo įrašas http://e-demokratija.raseiniai.lt/VideoV3/Conference/

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė