Patvirtintas sporto veiklos projektų finansavimas

2022 metais Raseinių rajono biudžete sporto veiklos projektams iš dalies finansuoti skirta 39600 eurų. Didesnį finansavimą šiais metais lėmė tai, kad buvo atsižvelgta į mūsų rajone gyvenančių sportininkų, esančių šalies rinktinių nariais ir būsimais olimpiečiais, prašymus.
   2022 metų kovo 7 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-274 ,,Dėl savivaldybės 2022 m. biudžeto lėšų, skirtų sporto veiklos projektų finansavimui, paskirstymo“ lėšos yra paskirstytos 21 sporto veiklos projektų teikėjui, iš 23 pateikusių paraiškas. Sportinės veiklos projektų paraiškas 2022 metams ir jų 2021 metų veiklos ataskaitas vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta sporto veiklos projektų paraiškų vertinimo komisija. Vertinant veiklas buvo atsižvelgta į sportinės veiklos projektų būsimą renginių dalyvių masiškumą, sportininkų meistriškumą ir tas veiklas, kuriomis buvo garsinamas Raseinių vardas šalyje ir užsienyje. Šešiems projektų teikėjams buvo skirta lėšų suma po 400-500 eurų, trims skirta daugiau nei po 2000 eurų ir pan. Konkreti informacija apie skirtas lėšas jau yra pateikta visiems sporto projektų teikėjams, papildomai informacijos gali suteikti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis, tel.: 8 686 50 358, el. paštas jonas.tamosaitis@raseiniai.lt.
   Pagal Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo tvarkos aprašo 34 punktą, sporto projektų teikėjai, gavę informacinį pranešimą apie paskirtas lėšas, per 10 darbo dienų Savivaldybės administracijai privalo pateikti patikslintą detalią sporto programų vykdymo sąmatą, kuri yra neatskiriama tarpusavio (Savivaldybės administracijos ir sporto veiklos projekto teikėjo) biudžeto lėšų naudojimo sutarties dalis.
   Pateikus patikslintas sporto programų (pagal skirtą finansavimą) sąmatas ir pasirašius biudžeto lėšų naudojimo sutartis, lėšos bus pervedamos sporto veiklos projektų teikėjams sportinių programų veikloms įgyvendinti.
 
Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius