Paskirstytos lėšos švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektams

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-431 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų vasaros užimtumo projektų rėmimo konkurso lėšų paskirstymo“ paskirtos lėšos švietimo įstaigų vasaros užimtumo projektams.

Mokyklos pavadinimas                             Projekto pavadinimas               Skiriamos lėšos (Eur)

Ariogalos gimnazija                                  „Vasarėlė“                              750,00

Betygalos Maironio gimnazija                    „Augu sveikas“                        800,00

Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija      „Smalsučiai“                            700,00

Šiluvos gimnazija                                    „Drugelis“                                750,00

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija    „Susipažink, pažink, tobulėk“     750,00

Girkalnio pagrindinė mokykla                   „Keliauk, sportuok, pažink“        730,00

Šaltinio progimnazija                               „Šaltinėlis“                               800,00

Šaltinio progimnazija                               „Matyk, klausyk ir veik“             800,00

Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla          „Pažink save ir savo kraštą“      800,00

Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla          „Gimtinės takais“                     750,00

Žaiginio Pranciškaus Šivickio m-kla-daugiafunk.centras „Vasarėlė“              500,00

Iš viso: 8130,00

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė