Paskirstytos lėšos Raseinių rajone atvirą darbą su jaunimu dirbančioms institucijoms

 Trečius metus organizuojamas Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų veiklos projektų finansavimo konkursas. Konkursu siekiama skatinti atsidaryti atviras jaunimo erdves ir didinti teikiamų paslaugų įvairovę. Projektą laimėjusios organizacijos turi sudaryti galimybes jauniems žmonėms užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

   Atsižvelgiant į surinktų balų skaičių finansavimas skirtas trims vykdytojams:

• viešajai įstaigai „Ariogalos tėkmė“ – 1034,00 Eur projekto „Mūsų ateitis – jaunimas“ įgyvendinimui;

• viešajai įstaigai Raseinių rajono jaunimo užimtumo centras – 1000,00 Eur projekto „Nepavėluok į ateitį“ įgyvendinimui;

• kaimų bendruomenei „Steponkaimis“ – 1700,00 Eur projekto „Atvira jaunimo erdvė Steponkaimyje“ įgyvendinimui.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė